seçim_2021

20.09.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 3164 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin sonuçları

Bakmadaan ona, ani 2021 yılın Ceviz ayın (sentäbri) 19-da, Gagauziya Halk Topluşuna (GHT) eni seçimnär Bucak küüyündän kavgadan başladı hem taa sora da çokça ufak ezmeklär hem kösteklär oldu, Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär saaselem oldu.

Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasını (MSK) şindilik açıklamalarına seçim bölümnerdä sonuçlar bölä:

Çadır № 7 s.b.Elena YURÇENKO seçildi;

Valkaneş № 8 s.b.Aleksandr TOPORAŞ seçildi;

Valkaneş № 9 s.b.Dimitriy TOPAL seçildi;

Avdarma № 11 s.b.Aleksandr DİNJOS seçildi;

Beşgöz № 14 s.b.İvan KARACA seçildi;

Çeşmä küüyü № 16 s.b.Leonid KÖSÄ seçildi;

Çok-Maydan № 17 s.b.Födor YANİOGLU seçildi;

Düzginca № 18 s.b.Nikolay RAYA seçildi;

Caltay № 19 s.b.Nikolay ANDRUŞOY seçildi;

Ferapontyevka № 21 s.b.Dimitriy KONSTANTİNOV seçildi;

Karbalı № 23 s.b.Vitaiy GAYDARCI seçildi;

Kazayak № 24 s.b.Aleksandr DÜLGER seçildi;

Kiriyet № 25 s.b.Mihail JELEZOGLU seçildi;

Başküüyü (Kirsova) № 26 s.b.Stepan SARİOGLU seçildi;

Kıpçak № 31 s.b.Dimitriy MANASTIRLI seçildi;

Kırlannar № 32 s.b.Nikolay ORMANCI seçildi;

Rus Köselisi № 33 s.b.İlya UZUN seçildi;

Tomay № 35 s.b.Sergey ÇİMPOYEŞ seçildi;

 

MSK bildirdi, ani 11 seçim bölümündä iki aftadan sora, Canavar ayın (oktäbri) 2-dä, ikinci turlar geçecek:

Komrat № 1 s.b. ikinci tura çıktılar Nikolay DUDOGLU (baamsız) hem İrina ZELENSKAY (baamsız);

Komrat № 4 s.b. ikinci tura çıktılar İvan DİMİTROGLU hem Stepan KARA;

Çadır № 5 s.b. ikinci tura çıktılar Nikolay İVANÇUK hem Natalya MİHALÇUK;

Çadır № 6 s.b. ikinci tura çıktılar Georgiy LEYÇU hem Aleksandr KOVRİK;

Baurçu № 12 s.b. ikinci tura çıktılar Grigoriy KADIN hem Viktor TERZİ;

Bucak № 15 s.b. ikinci tura çıktılar Vladimir KISSA hem Aleksandr KENDİGELÄN;

Ütülü küüyü № 20 s.b. ikinci tura çıktılar Mihail POPOV hem Oleg ZABUN;

Aydar № 22 s.b. ikinci tura çıktılar Vitaliy KURU hem Nikolay UZUN;

Kongazçık № 29 s.b. ikinci tura çıktılar Sergey ZAHARİYA hem Evgeniy TUKAN;

Kıpçak № 30 s.b. ikinci tura çıktılar Nikolay DRAGAN hem Valeriy MANASTIRLI;

Svetloe № 34 s.b. ikinci tura çıktılar Pötr ÇAVDAR hem Ruslan UNİLOVSKİ;

 

MSK açıkladı, ani 6 seçim bölümündä, az katılan seçimcileri beterinä, dä enidän seçimnär olacêk:

Komrat № 2 s.b. – seçimä katılannar 31,1% oldu;

Komrat № 3 s.b. – seçimä katılannar 25,3% oldu;

Valkaneş № 10 s.b. – seçimä katılannar 30,5% oldu;

Beşalma № 13 s.b. – seçimä katılannar 29,7% oldu;

Kongaz № 27 s.b. – seçimä katılannar 23,8% oldu;

Kongaz № 28 s.b. – seçimä katılannar 30,0% oldu;

BİR CUVAP YAZIN