ispolkom_priseaga_2_1

21.09.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 287 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziya İspolkom kabledildi hem eminä getirildi

Ceviz ayın (sentäbri) 20-dä Gagauziya Halk Topluşu 20 oylan (7 – “karşı”, 4 – “ikiliktä”) Gagauziya İspolkomun 16 kişisini kabletti hem taa sora onnarı eminä getirildi.

Gagauziya İspolkomuna girdilär:

1. Evgeniya GUȚUL – İspolkomun predsedateli, Gagauziyanın Başkankası;

2. İlya UZUN – İspolkom predsedatelin birinci yardımcısı;

3. Viktor PETROV – İspolkom predsedatelin yardımcısı;

4. Pavel TULBA – Başkanın işlerinä bakan Upravleniyanın başı;

5. Larisa ÇERVEN – Ekonomika ilerlemesi hem turizma Upravleniyanın başı;

6. Anna PEEVA – Finans Upravleniyanın başı;

7. Anastasiya ÇOLAK – Dış ilişkilär Upravleniyanın başı;

8. Sergey İBRİŞİM – Gagauziya agro-industriya kompleksı Upravleniyanın başı;

9. Êdgar DİMOV – Saalıı korumak Upravleniyanın başı;

10. Natalya KRİSTEVA – Üüredicilik Upravleniyanın başı (eski İspolkomdan kalma);

11. Väçeslav DRAGOY – Gençlik hem sport işleri Upravleniyanın başı;

12. Marina SEMÖNOVA – Kultura Upravleniyanın başı (eski İspolkomdan kalma);

13. İvanna AVRAMOVA – Vergilerä administratorluk yapma Upravleniyanın başı;

14. Vadim ÇEBAN – Komrat rayon administrațiyasının başı;

15. Petr ÇEBAN – Valkaneş rayon administrațiyasının başı (eskidän kalma);

17. Nataliya ŞOŞEVA – Çadır rayon administrațiyasının başı.

Gagauziya Halk Topluşun deputatları incelämedilär hem temelleştirämedilär:

– Yapıcılık hem infrastruktura Upravleniyanın başını;

– Gagauziya içişleri Upravleniyanın başını;

– Gagauziya güvennik hem informaţiya slujbasının (SİS) başını;

– Gagauziya yustițiya Upravleniyanın başını.

ispolkom_priseaga_1_1

BİR CUVAP YAZIN