kultura_sonuclar (5)

20.02.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 149 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyada 2023-cü yılın kultura ömürünün esabı yapıldı

Küçük ayın (fevral) 13-dä Komrat kultura evindä Gagauziya kultura upravleniyası düzennedi bir toplantı, neredä yapıldı Gagauziyada 2023-cü yılın kultura ömürünün esabı hem kultura zaametçilerinä ödüllär verildi.

Burayı toplanan Gagauziya kultura zaametçileri arasında vardılar: Gagauziyanın Kultura evlerin direktorları, ansamblilerin hem yaradıcılık kolektivlerin başları, muzeylerin, bibliotekaların hem teatruların, uşak resimcilik hem uşak muzıka şkolaların öndercileri, uşak incäzanaat evlerin başları.

Hepsi bu insannarın önündä Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA, 2023-cü yılın kultura ömürünün esabı yaparak, büük bir doklad tuttu. Kendi nasaatında Canabisi çalıştı 2023-cü yılda olan hepsi önemni kultura olaylarını annatmaa hem onnarlan ilgili detalli bilgi vermää. O olayların arasında “Kolаdа аdеtleri” hem “Gagauziyada Мêrţişоr – 2023” festivalleri, Kişinevda yapılan “Gagauz kultura avşamı”, Çadırda geçirilän “Gagauziyada Hederlez – 2023” yortusu, Aydar küüyündä yapılan “Gagauz kilimneri – 2023” festivali, Valkaneştä seftä olan “Dolu Sofra” milli imekleri festivali, Komratta yapılan “Gagauz Șarap Yortusu – 2023” milli festivali, bu yıl seftä düzennenän “Eni türkü” yarışması h. t. b.

Bundan kaarä nasaatçıyka derindän açıkladı Gagauziya Kultura evlerin, ansamblilerin hem yaradıcılık kolektivlerin, muzeylerin, bibliotekaların hem teatruların, uşak resimcilik hem uşak muzıka şkolaların, uşak incäzanaat evlerin çalışmalarını hem onnarın başarılarını. Söledi ne yapıldı “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonun ömürä geçirilmesi tarafından hem annattı o kiyatlar için, ani Gagauziya kultura Upravleniyasının zaametinnän hem yardımınnan 2023-cü yılda Gagauziyada çıkarıldı.

Sonunda Marina SEMENOVA söledi, ani Gagauziyanın may hepsi türkü hem oyun ansamblileri 2023-cü yılda becerdilär kazanmaa ad “Örnekli” da, onnarın öndercilerini biri-biri ardı sțenaya çaarıp, onnara bu urda sertifikatları verdi.

2023-cü yılda en islää çalışan hem başarılı olan kultura kuruluşlarına  Gagauziya kultura Upravleniyası tarafından ödüllär hem “Şükür belgisi” verildi. Bu kuruluşlar – Komrat Kultura evi, Beşalma D. Karaçoban adına milli istoriya hem etnografiya müzeyi, Çadır dolayın bibliotekası, Komrat uşak muzıka şkolası, Komrat D. Savastin adına uşak resimcilik şkolası, Valkaneş “Ana Tarafım” vokal-instrumental hem “Yıldızlar” halk oyun ansamblileri, Komrat, Çadır hem Valkaneş uşak incäzanaat evleri.

“2023-cü yılda faydalı, efektli hem çok taraflı işbirlii, milli kulturanın ilerlemesi hem populärizațiyası, gagauz literaturasına parlak katkıları hem onun ilerlemesi için” ödül hem “Şükür belgisi” verildi yazıcıya Todur ZANETä.

“2023-cü yılda faydalı, efektli hem çok taraflı işbirlii, milli kulturanın ilerlemesi hem populärizațiyası, remsilcilik incäzanaatına parlak katkıları hem onun ilerlemesi için” ödül hem “Şükür belgisi” verildi resimciyka Anastasiya RAKOVÇENA.

2023-cü yılın sonuçlarına görä “gagauz kulturasının hem incäzanaatının örümesi, ilerlemesi hem populärizațiyası uurunda en üüsek erleri alması için” maasuz ödül verildi Gagauziyanın “DÜZ AVA” türkü hem oyun halk ansamblisinä (önderciyka – Tatyana ŞÇEGOLEVA).
kultura_sonuclar (1) kultura_sonuclar (2) kultura_sonuclar (4) kultura_sonuclar (6) kultura_sonuclar (7)

BİR CUVAP YAZIN