ayle_gunu (0)

18.07.2022, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 170 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyada “Aylä, sevgi hem saygı” yortusu bakıldı: 50 ley 5 minut için kam tuzluca! Kalanı gözäldi!

Gagauziya Halk Topluşun Kararınnan, Gagauziya İspolkomun teklifinä görä 08.07.2022 günündä Gagauziyada bakıldı “Aylä, sevgi hem saygı” yortusu, angısı karşı koydu o manaflık mındarlıına, ani Moldovanın eni kuvetlerin zaametinnän üstümüzä akmaa başladı: https://anasozu.com/bu-mindarliin-propagandasi-hem-onnarin-paradlari-gagauziyada-zapa-altina-koyuldu/.

Gagauziyanın “Aylä, sevgi hem saygı” yortusunun sırası yapıldı Kazayak küüyündä. Yortuda gösterildi tarafımızın aylä adetleri hem din sıraları. Bu yapıldı ufak vidioroliklerin yardımınnan, angıları çekildilär Gagauziyanın küülerindä hem kasabasında.

“Aylä, sevgi hem saygı” yortusunda kutladılar Kazayak küüyün en yaşlı çiftini.

Yortu sırasında oldu bir büük konțert, neredä, Gagauziya artistlerindän kaarä, pay aldılar Çadır, Kıpçak hem Svetloe küülerin kliselerin türkücüleri dä.

Bundan kaarä yortuda türlü el işeri hem ustalık sergileri vardı, uşaklara deyni master-klaslar yapıldı, oyun zonaları kuruldu.

Açık, uzun hem kıvrak bu yortuda uşaklara atrakționnar işledi, ama yazık, ani onnar paralıydılar hem pek paalıcaydılar. Pek islää olaceydı herliim bu yortuya herkezi kendi serviç maşinalarınnan gelän Gagauziya, İspolkom hem rayonnar öndercileri tutaydılar bir ortak avtobus da ölä gelsinnär. Bundan  maşinaların benzininä ekonomiya yapıp, o ekonomiyanın paralarınnan uşaklara parasız atrakționnar kuraydıları. Ya sevinmelik olaceydı! Çünkü herbir aylä bu zor zamannarda 50 ley 5 minutluk sevnmelik için yok nicä  hem yok neredän ödesin. Onuştan 50 ley 5 minut için kam tuzluca!

Kalanı gözäldi!
ayle_gunu (7)
ayle_gunu (1) ayle_gunu (2) ayle_gunu (3) ayle_gunu (4) ayle_gunu (5) ayle_gunu (6)

ayle_gunu (8)

BİR CUVAP YAZIN