sarap_yortusu (3)

09.11.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 266 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyada sıradakı “Gagauz şarap yortusu – 2023” bakıldı

Gagauzların en büük yortularından birisi olan Kasım yortusuna (Kasımın 7-si) karşı, Kasım ayın 4-dä, Gagauziyada sıradakı “Gagauz şarap yortusu – 2023” bakıldı.

“Gagauz şarap yortusu – 2023” geçti Gagauziyanın baş kasabasının Komradın baş meydanında. Burada kurulan sțenadan yortunun musaafirlerinä danıştılar Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL hem Gagauziya Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. Sora da meydanda Gagauziyanın artistleri hem ansamblileri gösteri yaptılar.

Bu iş başarıldıynan, Gagauziya öndercileri, İspolkom azaları, GHT deputatları, kimi Moldova partiyaların azaları kurulan aulları gezdilär, şarplan hem gagauz milli imeklerinnän ikramnandılar. İsteyinnerä deyni el ustaların panayırı kurulmuştu.

Bütün gün hem avşam “Gagauz şarap yortusu – 2023” musaafirlerinä sțenadan çaldılar Gagauziya hem yabancılıktan gelän türkücülär hem ansamblilerin artistleri oyun oynadılar.

Atarak bakışı geçteki yıllara, bu yılkı “Gagauz şarap yortusu” biraz taa sadecä bakıldı. Çünkü ertesi günü, Kasımın 5-dä vardılar erindeki seçimnär, dä primarlaa hem sovetniklää kandidatlar yoktu nicä taa derindän bu işä koşulsunnar. Onun için küülerin aulları birazçık yufkaca görünärdi.

Hem taa bir iş, geçteki yıllara görä, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYALdan kaarä, Moldovada buunan yabancı diplomatlar hem diplomatiya missiyaların temsilcileri bu yortuya gelmedilär hem o gündä Gagauziya insannarını saymadılar.
sarap_yortusu (4) sarap_yortusu (5) sarap_yortusu (6)

BİR CUVAP YAZIN