baskan_sorgo-2_

14.08.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 10958 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyayı temeldän sökerlär – Gagauziyanın garantı Gagauziya Başkanı kırları gezer

Gagauziyanın temel çivilerini sökmää hem Gagauz prokuroru çıkarmaa deyni eni seçilän Moldova Parlamentında çounnuu olan PAS (“Çalışmak hem Birlik”) partiyası kendi çalışmasını başladı ondan, ani “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonu diiştirer.

Moldova Parlamentında “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonda diiştirmekleri deputatlara Harman ayın 13-dä teklif etti Moldovanın yustițiya ministrusu hem PAS deputatı Sergey LİTVİNENKO.

Canabisi, maamilä surat, yustițiyayı düzeltmäk sebepinnän, açıktan söledi, ani var sade bir yol Moldova Başprokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu iştän çıkarmaa – “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonunda diiştirmeklär. Onnarın birisi da – Prokurorların Üüüsek Sovetinin azalarını 15 kişidän 12-ya indirmää, oradan Moldovanın Baş Prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu, Gagauziyanın Baş prokurorunu hem Advokatlar Kolegiyasının başını çıkarıp.

Aleksandr STOYANOGLUya karşı düüşmektä  nasaatçı gagauzlara hem Gagauziyaya halizdän üzünü açtı, deyeräk, ani Ggagauziya o sadecä bir rayon da Moldovada “herbir rayon prokuroru yok nicä olsun Prokurorların Üüüsek Sovetinin azası.

Komratlı olan Soțialistlär Partiyasının deputatı Aleksandr SUHODOLSKİY sordu Sergey LİTVİNENKOya “Gagauziya prokurorunun rayon prokuroru uuruna indirmäk, demeli Gagauziyayı da diil avtonomiya, ama rayon saymak hem bu sade ilk adım mı Gagauziyanın sökülmesindä hem yok edilmesindä? Yaarın deyeceyniz, ani Gagauziya Başkanı da sade bir rayon predsedateli da Moldova Pravitelstvosundan çıkarılsın”.

Sergey LİTVİNENKO buna naşeysa mırıldadı, ama açık bir cuvap vermedi. Demeli Gagauziyanın çivilerin sökmesi ilerleyecek.

Bu yazı hazırlanarkan Gagauziyanın garantı Gagauziya Başkanı İrina VLAH, sorgo kırlarını gezeräk, olaylan ilgili hiç bir açıklama yapmadı.

Foto: gagauzinfo.md

BİR CUVAP YAZIN