zapa

11.04.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 386 KERÄ BAKILMIŞ

“Georgievskaya” denilän şirit, “Z” hem “V” simvolları Moldovada zapa altına alınêr! Soțialistlär hem Gagauziya buna karşı!

Moldovanın “PAS” partiyasının deputatları hazırladılar hem parlamenta çıkardılar Zakon proektını, angısına görä Moldovada zapa altına alınêrlar “Georgievskaya” denilän şirit, “Z” hem “V” simvolları.

Zakon proektında yazılı, ani bu simvollar cenk agresiyasının, cenk prestupleniyalarının hem insannaa karşı prestupleniyalarının atributları hem simvollarıdır, hem da bu işlerin propagandasıdır.

Bu Zakon proektı için Çiçek ayın (aprel) 7-dä PASın deputatları birinci hem ikinci okumakta ellerini kaldırdılar. Şindi proektı üçüncü okumakta lääzım kabletsinnär.

Bu zakona karşı kalktılar Moldova parlamentında Soțialistlär partiyası hem “Şor” partiyasının deputatları.

Ayrıca Gagauziya Halk Topluşun deputatları da danıştılar Moldova parlamentına tekliflän “…Alınan kardan çıkarılsın “Georgievskaya” denilän şirit için zapa. Biz, Gagauziya Halk Topluşun deputatları, sayêrız: ani Moldova Parlamentı bu zapaylan cümneyi yarılmasına omuz koyêr hem; de-fakto, politika țenzurasını sokêr. Bu karar, bir şüpesizi, Moldova hem Rusiya Federațiyası arasında karşılıklı dostluk işlerinä negativ uurda dokunacek” – yazılı danışmada.

Bundan kaarä, Halk Topluşun deputatları teklif ettilär bunu memlekettä referenduma çıkarmaa.

Gagauziya Halk Topluşun deputatları açıkladılar, ani bu karar “Gagauziyanın işlerinä dä dokunêr” hem “Gagauz Yeri avtonomiyasının hakkı var memleketin iç hem dış politikasının soruşların çözmesindä pay almaa.
zapa_1

Paterttä: Kişinevda bulunana dünnää anılmış bir giiyim firmanın tükänının tablası.

BİR CUVAP YAZIN