ght_03.02.2021_

04.02.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 990 KERÄ BAKILMIŞ

GHTya eni seçimnär, şindilik, olmayacek

Küçük ayın (fevral) 3-dä Gagauziya Halk Topluşu üstolan toplantısında aldı karar, ani 04.04.2021 gününä koyulan Halk Topluşuna eni seçimneri, şindilik, yapmamaa.

Bu karara, allelem,  en çok sevindi Gagauziya Başkanı hem soțialistlär partiyası, zere belli, ani kendi yapmaklarınnan onnar kendi avtoritetlarını büünkü gündä batak içinä düşürdülär, da onnara lääzım vakıt bu avtoritetı biraz tertiplemää.

Açıktan belliydi, ani bütün Gagauziya Halk Topluşu üstolan toplantısında yukardan iplär çekilirdi da GHT Başı hem Gagauziya Başkanın hem soțialistlär partiyasının adamnarı cambaz gibi oynardular hem işi bu karara götürärdilär.

Nicä da olsa, Kuvettä bulunannar bu düüşü ensedilär da kendilerinä zaman kazandılar.

Not. Şindiki VI-cı çaarılmalı Gagauziya Halk Topluşun etkilii bitti 2021-ci yılın Büük ayın (yanvar) 20-dä.

BİR CUVAP YAZIN