gagauziyada_hederlez_2022 (7)

06.05.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 277 KERÄ BAKILMIŞ

Hederlez yortumuz kutluca olsun

Evelki adetlerä görä büün, Hederlez ayın (may) 6-da, bütün türk dünnäsında hem Gagauziyada Hederlez yortusu bakılêr.

Gagauzlarda Hederlez yortusu, “Canavar yortuları”nnan hem “Kasım” yortusunnan bilä, sayılêr dedelerdän kalma en büük hem çok maanalı milli yortulardan birisi.

Gagauziyada Hederlez yortusunun ofițial gimnası – “Gagauziyada Hederlez” türküsünü (laflar –Todur ZANET, muzıka –İliya FİLEV) kabledildi: https://www.facebook.com/kultura.ge/videos/1049964988865328.

Hederlez yortumuz kutluca olsun!

BİR CUVAP YAZIN