OLYMPUS DIGITAL CAMERA

14.01.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA BÖLÜMÜ, 308 KERÄ BAKILMIŞ

Hoş geldiniz “Hêy-hêy” hem “Çıbık günü” (“Surva”)!

Eniycä Eni yıldan sora gagauzlar bakêrlar Eskiycä Eni yıl yortularını: Büük ayın 13-dä – “Hêy-hêy” gününü, Büük ayın 14-dä – “Çıbık günü”nü (Survayı).

Bu iki en sevilän kış yortuların arasında da bakılêr “Rakıylan gezmäk” adeti, açan gecä yarısından “rakıcılar” gezmää başlêêrlar da rakıylan giderlär en yakın hem en paalı insannarına: nunalarına, ana-boba dostlarına, soy-senseleyä.

Sora da, Büük ayın 14-dä sabaalän, açan aydınnanêr artık, en küçük uşaklar “Surva” gezerlär: kızçazlar – “Survaklinţa” ellerindä, çoccaklar – fışakan yada çıbık ellerindä. Onuştan da bu günä “Çıbık günü” deniler.

Hepsimizi kutlêêrız bu gözäl yortularlan hem deeriz saalık hem uzun ömür!

Saalık Allaa versin!

PATRETTÄ: Komrat “D.Savastin” resimcilik şkolasının üürencisinin Rimma DELİ sulu boya resimi.

BİR CUVAP YAZIN