eni_turku (4)

26.12.2023, tarafından yazılı , ANSAMBLİLÄR, ÇALGICILAR, CÜMNE, İNCÄZANAAT, KOMPOZİTORLAR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, OPERA, TÜRKÜCÜLÄR BÖLÜMÜ, 319 KERÄ BAKILMIŞ

I-ci “ENİ TÜRKÜ” yarışmasının Grand-Pri ödülü Yulya ARANAUTta

Gagauziyanın kultura Upravleniyasının çalışmasınnan Kırım ayın (dekabri) 22-dä Komrat kultura Evindä geçti I-ci “ENİ TÜRKÜ” yarışması, neredä pay aldılar 16 yarışmacı 18 türküylän.

“ENİ TÜRKÜ” yarışmasında vardı nicä katılsınnar gagauz dilindä türkülärlän 14 yaş yukarı olan kişilär (solistlar, duetlar, triolar hem ansamblilär) hem onda pay aldılar: İlyä hem Evdokiya KÖSÄlär (“Gagauziyam” türküsünnän), Yuliya ARNAUT  (“Analar” türküsünnän), “Serin-su” vokal ansamblisinin solistleri İrina GERASİMOVA hem Valeriy ARNAUT (“İnanmêêrım” türküsünnän), Andrey PALİK (“Воваmа” hem “Gelsän” türkülerinnän), Tatyana UZUN (“Sevgili küüyüm Kıpçak” türküsünnän), Mihayil PAÇİ (“Hederlez” türküsünnän), Viktoriya ARNAUT (“Sendän sora” türküsünnän), İlyä KALAK (“Kasım yortusu” türküsünnän), Tatyana KARASENİ (“Küçük bir vatanım” türküsünnän), “TOZİ” grupası (“Kırbaalı küyüm” türküsünnän), Andrey İVANOV (“Aalemin” türküsünnän), Evdokiya PETKOVİÇ (“Aylä türküsü”nnän), Sergey ARABADCI (“Yaz geçti” türküsünnän), Marina TOPAL (“İnan” türküsünnän), Vasiliy VARBAN (“Kurtulmak yolu” hem “Gelmäz geeri” türkülerinnän),  “ANA TARAFIM” vokal-instrumental ansamblisi (“Vatanım” türküsünnän).

Yarışmanın jürisi oldular Gagauziyanın hem Moldovanın anılmış insannarı: Marina RADİȘ –opera zannatçısı, “Maestru ın Arta”; Tatyana ŞÖGOLEVA – “Düz-Ava” gagauz türkü hem oyun ansamblisinin artistik öndericisi, “Maestru ın Arta”; Mariya TARANENKO – “Kadınca” türkü hem oyun ansamblisinin artistik öndericisi, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi”; Pötr PETKOVİÇ – anılmış türkücü, muzıkacı, “Maestru ın Arta”; Mihayil REZUNEȚ – aktör, dramaturg, rejisör, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi”; Elena MOKANU – gagauz dili üüredicisi, peetçi, “Gagauz yazıcılar birlii” azası.

“ENİ TÜRKÜ” yarışmasının siiredicileri arasında vardılar Gagauziya Başkankası Evgeniyä GUȚUL hem İspolkom azaları da.

Yarışma başında hepsi insannara selemnemä hem nasaat sözünnän danıştı Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMÖNOVA.

Jürinin kararına gärä “ENİ TÜRKÜ” yarışmasının ödülleri bölä payedildi:

I-ci “ENİ TÜRKÜ” yarışmasının Grand-Pri ödülünü kazandı Yulya ARANAUT – türkü “Analar” (laflar Todur ZANET, muzıka – İlya FİLEV).

Kalan nominațiyalarda:

“En islää muzıka hem aranjirovka”: 1-ci er – kompozitor, “Maestru ın Arta” İlya FİLEV (türkü “Analar”); 2-ci er – Viktoriya ARNAUT; 3-cü er – “ANA TARAFIM” vokal-instrumental ansamblisi.

“En islää türkü lafları”: 1-ci er – poet Todur ZANET (türkü “Analar”); 2-ci er – Tatyana GAYDARCI; 3-cü er – Andrey PALİK.

“En islää türkücü”: 1-ci er – Andrey İVANOV (türkü “Aalemin”); 2-ci er – İlyä hem Evdokiya KÖSÄlär; 3-cü er – Evdokiya PETKOVİÇ.

“Siiredicilerin maasuz ödülü”: Tatyana UZUN.
eni_turku (3)
eni_turku (2)
eni_turku (1)
eni_turku (5)
eni_turku (6)

BİR CUVAP YAZIN