Kilimnar_2

14.12.2015, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 2101 KERÄ BAKILMIŞ

II-ci “Covorul Dorului” Milli Kilimnär Çarşısı

Kırım ayın (dekabri) 12-dä Kişinevda Mold-Expo sergi salonunda geçti II-ci “Covorul Dorului” Milli Kilimnär Çarşısı, angısını hazırladı Moldova kultura hem turizma ministerlii.

Bu yıl Çarşıda sergilendi 150 taanä evelki kilim. Vardı büünkü kilimnär da. Onnarın arasında Gagauziyanın Aydar hem Beşalma küülerindän kilimnär da.

Türkiye Respublikası da çarşıda 20 evelki kilim sergiledi. Çarşıda Türkiyedä kilimcilik adetlerini kendi sözündä kısadan açıkladı Kişinev Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL.

“Covorul Dorului” Milli Kilimnär Çarşısında kendi yaratmaklarını sergiledi Avdarma küüyün yaratmak Evin uşakları da. Kendi kultura programasınnan hem milli giyimnerinnän insannarı sevindirdi “Eski Düz Ava” ansamblisi.

Gagauziyadan çarşıda pay aldılar Gagauziya İspolkom predsedatelin yardımcısı Olesä TANASOGLU hem kultura hem da turizma Upravleniyanın başı Vasilisa PETROVİÇ.

Foro – gagauzmedia.md

BİR CUVAP YAZIN