filev

20.06.2012, tarafından yazılı , KİŞİLÄR, KOMPOZİTORLAR, KULTURA BÖLÜMÜ, 2795 KERÄ BAKILMIŞ

İlya FİLEVa “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi” adı verildi

Gagauziyanın kultura izmetçilerinin Günündä gagauzların kompozitoruna İlya İlyiç FİLEVa “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi” adı verildi.

Hiç biricii şüpä altına koymayacek ne bu olayı, ne da onu ani büünkü gündä Gagauziyanın hem gagauzların en anılmış hem talantlı kompozitorların birisi – İlya İlyiç FİLEV.

Çok yıllar Gagauziya öndercileri hem “kulturadan çinovniklär” bunu görmää hem tanımaa istemäzdilär. Sadä yazıcıların, jurnalistlerin hem haliz kultura insannarın baskısı altında Gagauziyanın kultura Upravleniyası hem Gagauziya öndercileri artık yoktular nereyi saklansınnar da bunu açıktan tanıdılar. Bu tanımaklan da Gagauziyanın kultura izmetçilerinin Günündä, İlya İlyiç FİLEVa “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi” adını verdilär.

BİR CUVAP YAZIN