vasilioglu копия

15.01.2014, tarafından yazılı , LİTERATURA, YAZICILAR BÖLÜMÜ, 3983 KERÄ BAKILMIŞ

İnsan duudu hem insancasına yaşadı

Konstantin Konstantinoviç VASİLİOGLU
(27.02.1938 – 10.01.2014)

Büük ayın 10-da Kişinevda raametli oldu poet, yazıcısı hem pedagog  Konstantin Konstantinoviç VASİLİOGLU.

Canabisi duudu Ukraynanın Odesa dolayın Bolgrad rayonun Aleksandrovka (Satılık Hacı) küüyündä.  Şkolayı başardıktan sora girdi üürenmää Kaul pedagogika uçilişçesında gagauz dili üüredicileri kursuna. Burada o tanışêr gagauz intelegenţiyasınnan, başlêêr yazmaa gagauz dilindä peet. Başka gagauz yazıcılarınnan biriktä, onun yaratması tiparlanêr ilk gagauzça literatura kiyadında “Bucaktan seslär” (1959).

1980-ci yıladan Konstantin VASİLİOGLU işledi Çadır kasabasının «Знамя» gazetasında korespondent. 1980-ci yılda o geçer işlemää Kişinevda pedagogika hem psihologiya Bilim-aaraştırma İnstitutuna. Gagauz yazıların latiniţaya geçirilmesindän beeri Canabisi bütün kuvetlän başlêêr hazırlamaa ilktän gagauz dilindä üürenmäk programalarını hem metodika-kurrikulumnarını, sora da gagauz dilindä üürenmäk kiyatlarını, Azbukaları, sözlükleri, plakatları. Üüredici ministerliin programalarına görä gagauz dilindä üüredicilerä kursalar yapêr.

Konstantin VASİLİOGLU poet hem yazıcı olarak birkaç peet hem annatma kiyatları tipardan çıkardı.

Gagauz filologiyanın hem milli kulturanın ilerlemesindä büük izmetleri için, gagauz şkolaların üüredicilik kiyatlarının yaratması için 1998-ci yılda, Canabisinin 60-cı yıldönümündä, Konstantin VASİLİOGLUya verildi ad – “Gagauziyanın şannı vatandaşı”.

İnsan olarak Konstantin VASİLİOGLU yımışak, cana yakın bir insadı. Hiç birisinä kötülük yapmadı. İnsan duudu hem insancasına yaşadı.

Topracıı ilin olsun! Allaa onu saa yanına kabletsin!

“Ana Sözü” redakţiyası

BİR CUVAP YAZIN