ispolkom azaları (2)_1

28.07.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 336 KERÄ BAKILMIŞ

İspolkom kandidatların arasında gagauz dilini bilmeyennär var! Bakalım “GHTnın lingvistika komisiyası” nestesini gösterecek mi?

Orak ayın(iyül)  27-dä Gagauziyanın Başkannık binasının önündä yapıldı bir basın brifingı, neredä gelecek dört yıl için Gagauziya İspolkomun kandidat azların  hem rayon administrațiya başların adları açıklandı.

Brifıngın başında, Gagauziyanın Başkankası Evgeniya GUȚUL aşıkladı, ani “İspolkomda işleyecek 15  kavalifikațiyalı usta, angılarını, 40 kişinin arasından, personal seçmäk halklararası kompaniyası ayırdı”.

Sora, maasuz kurulan ekrandan, toplanannara danıştı Moldovada zapa altında bulunan “Şor” polita partiyasının başı İlan ŞOR da, neçin sä, Gagauziyanın Başkankasının erinä, Gagauziya İspolkomuna kandidatların adlarını presaya açıkladı. İlan ŞOR unutmadı sölemää, ani kandidatların arasında var öleleri dä, ani bilmeerlär gagauz dilini.

Bilinmeer, nicä onar “GHTnın lingvistika komisiyası”nın önündä gagauz dilindä ekzamenı vereceklär, çünkü Gagauziyanın zakonnarına görä gagauz dilini bilmeyennär yok nicä İspolkom azası olsunnar ya da başka bir devlet funkțiyasını tutsunnar.

Bu durumda “GHTnın lingvistika komisiyası” nestesini gösterecek mi, osa sörpeşik mi kalacek?

Bu brifingtan sora taa bir soruş peydalandı: “Gagauziyanın başkanıkası kim: Evgeniya GUȚULmu, İlan ŞOR mu?”

Herliim Gagauziya Halk Topluşu açıklanan İspolkomun kandidat azlarını temelleştirär sä, ozaman İspolkoma gireceklär:

İspolkom predsedateli – Evgeniya GUȚUL;

İspolkom predsedatelin birinci yardımcısı – Pavel VEREJANU (Moldova Orhey kasabasının primarı);

İspolkom predsedatelin yardımcısı – Mihail VLAH (Gagauziya Radio hem Televideniye (GRT) cümne Kompaniyasının Gözledici komitetın predsedateli);

İspolkom predsedatelin yardımcısı – Viktor PETROV (GHT deputatı);

Başkanın işlerinä bakan Upravleniyanın başı – Yuriy KUZNEȚOV;

Ekonomika ilerlemesi hem turizma Upravleniyanın başı – Larisa ÇERVEN;

Finans Upravleniyanın başı – Tatyana DOYÇEVA (eski İspolkomdan kalma);

Yapıcılık hem infrastruktura Upravleniyanın başı – İvan KARAMAN;

Dış ilişkilär Upravleniyanın başı – Anastasiya ÇOLAK;

Gagauziya agro-industriya kompleksı Upravleniyanın başı – Maksim MİHAYLÜK;

Saalıı korumak Upravleniyanın başı – Boris GOLOVİN;

Üüredicilik Upravleniyanın başı – Natalya KRİSTEVA (eski İspolkomdan kalma);

Saalıı korumak Upravleniyanın başı – Boris GOLOVİN;

Gençlik hem sport işleri Upravleniyanın başı – Väçeslav DRAGOY;

Kultura Upravleniyanın başı – Marina SEMÖNOVA (eski İspolkomdan kalma);

Vergilerä administratorluk yapma Upravleniyanın başı – Sergey AVTUTOV;

Gagauziya içişleri Upravleniyanın başı – Nikolay TOMAYLI;

Gagauziya güvennik hem informaţiya slujbasının (SİS) başı – Valeriy ROTAR;

Bilim-aaraştırma merkezin direktoru – İrina KONSTANTİNOVA (eski İspolkomdan kalma);

İnvestițiya çekmä agenstvosunun direktoru – Natalya KOJOKAR (eski İspolkomdan kalma);

Komrat rayon administrațiyasının başı – Aleksandr PANOV;

Çadır rayon administrațiyasının başı – Georgiy MARNGOZ;

Valkaneş rayon administrațiyasının başı – Petr ÇEBAN (eskidän kalma).

ispolkom azaları (1)_1

BİR CUVAP YAZIN