sarap_yortusu_2022 (1)

08.11.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA BÖLÜMÜ, 173 KERÄ BAKILMIŞ

Kasımı “Gagauz şarap yortusu” gününnän baktılar

Gagauzların “Canavar yortuları” hem “Hederlez” yortusunnan bilä en büük yortularından birisi olan Kasım yortusunu (Kasımın 7-si) Pazar günü, Kasımın 6-da, Gagauziyada “Gagauz şarap yortusu” gününnän baktılar.

“Gagauz şarap yortusu” için Gagauziyanın baş kasabasının Komradın baş meydanında hem yan sokaklarda şarapçıların çadırları hem küülerin aulları kuruldu. Şarap yortusuna gelennerin vardı kolaylıı gagauz adetlerinnä hem milli imeklerinnän tanışmaa, kaynanmış şarap datmaa, şarabın hazırlanmasını görmää hem gagauz avtorların kiyatlarınınnan ustaların el mallarını satın almaa. Bundan kaarä, bütün Gagauziyadan gelän ansamblilär meydanda, sțeneda olannar için, gagauz oyunnarını gösterdilär.

Şțenada sa vardılar orayı buyurulannar Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Moldova çiftçilik çorbacılıı hem iyecek industriyası ministrusu Vladimir BOLÄ, Amerika Birleşik Devletleri Büükelçisi Kent D. LOGSDON hem başkaları.

“Gagauz şarap yortusu”na musaafir oldular Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Türkiyedän primarlar, Moldovada yabancı devletlerin Büükelçileri, Moldovanın devlet, politika hem cümne adamnarı hem başka insannar.

Sade bir iş acıdêr, ani bu “Gagauz şarap yortusu”nun erinä lääzımdı olsun Gagauziyanın hepsi uurlarda deputatların Üstolan Kongresi. Kalanına: Saalık Allaa versin!
sarap_yortusu_2022 (1_1) sarap_yortusu_2022 (1-2) sarap_yortusu_2022 (2) sarap_yortusu_2022 (2_1) sarap_yortusu_2022 (2_2) sarap_yortusu_2022 (3) sarap_yortusu_2022 (4) sarap_yortusu_2022 (4_1) sarap_yortusu_2022 (10) sarap_yortusu_2022 (11) sarap_yortusu_2022 (12)

BİR CUVAP YAZIN