taekvando_Kiriyet (2)

29.06.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, SPORT BÖLÜMÜ, 212 KERÄ BAKILMIŞ

Kiriyetlilär taekvandoda kuşak ekzamennerini başardılar

Kirez ayın (iyün) 24-dä Gagauziyanın Kiriyet küüyündä kurulmuş olan hem başarılı çalışan “OGUZ-KWON” taekvando sekțiyasına gidän sportçular Moldovanın taekvando Milli Federațiyasına (GTF) taekvandoda kuşak ekzamennerini verdilär.

Bu büük başarılı iş oldu uşakların dayanaklıınnan hem kendilerini eldä tutmalarınnan, ana-bobaların moral yardımınnan hem Moldovanın taekvando Milli Federațiyasının ekzamenatorlarının saburluunnan.

Taekvandoda kuşak ekzamenneri – bu diil sade tehnikayı hem kuvedi göstermäk. Bu, en ilkin, kendi harakterını hem direnikliini göstermäk. Bunu da uşaklar göstermää başardılar! Buna sade sevineriz hem gelecektä taa büük başarılar hem ustalık sportsmennerimizä dileriz.

Saa olsunnar analar-bobalar da, ani annêêrlar bir kişinin garmoniyalı oluşmasında – kuvet, akıl hem ruh taraıfından ilerleyän insanıına – sportun önemni olduunu hem arka olêrlar uşaklarına sport hem güreş uurunda zaametlerindä.

Mihail JELEZOGLU, Kiriyet küüyün taekvando sekțiyasının trenerı, Kiriyet küüyündän GHT halk deputatı

taekvando_Kiriyet (1) taekvando_Kiriyet (3) taekvando_Kiriyet (4)

BİR CUVAP YAZIN