cakir_muzeyi (5)

14.09.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA BÖLÜMÜ, 3375 KERÄ BAKILMIŞ

Kişinevun klisesindä “Protoierey Mihail ÇAKİR muzey zalı” açıldı

Seksän üç yıl geeri, 1938-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 8-dä raametli oldu gagauzların hem bütün dünnääyın Büük bilim hem klisä adamı, aydınnadıcımız hem Apostolumuz Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİR (27.04.1961– 08.09.1938). Bu yaslı günnän ilgili olarak, Kişinevun “Saabiylän buluşmak” («Сретения Господня») klisesindä “Protoierey Mihail ÇAKİR muzey zalı” açıldı hem başka sıralar oldu.

Bu iş bu erdä yapıldı o üzerä, ani Mihail ÇAKİR kendisinin popazlık hem aydınnıdıcılık yolunu bu klisedän başlamış. O üzerä da muzey zalınnan bilä o günü klisedä oldu din hem bilim olayları, angılarının arasında vardı hem bir bilim konferențiyası da.

İlktän Soroka episkopu İoan ölülär için slujbayı yaptı hem Moldova mitropolitı VLADİMİRın sıraya yolladıı danışmasını okudu.

Sora da, klisenin birinci katının konferențiya zalında açıldı Mihail ÇAKİRi annadan gezici sergi.

Bu iki sıranın ardına da Mihail ÇAKİRin uuruna adanan bilim konferențiyası başladı, angısını açtılar onu hazırlayan Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına bilim-aaraştırma Merkezin başı İrina KONSTANTİNOVA hem Moldova Devlet Universitetın rektoru İgor ŞAROV.

Bu konferențiyada pay aldılar din hem bilim insannarı Moldovadan, Gagauziyadan, Rusiyadan, Bulgariyadan hem Ukraynadan.
cakir_muzeyi (3)
cakir_muzeyi (1)
cakir_muzeyi (4)
cakir_muzeyi (1)
cakir_muzeyi (2)

BİR CUVAP YAZIN