bibliotek_cakir (1)

29.11.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 341 KERÄ BAKILMIŞ

Kişinevun Mihail ÇAKİR adına bibliotekası yıldönümünü kutladı

1992-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 4-dä Kişinevda açıldı Mihail ÇAKİR adına gagauz bibliotekası. Kovid salgının beterinä bu önemni datanın 30-cu yıldönümü vakıdında bakılmadı. Ama te şindi, Kasımın 24-dä, bu olaylan ilgili olarak bibliotekada bir kutlama sırası oldu.

Kutlama sırası başladı Kişinevun merkez mezarlıında bulunan Aydınnadıcımızın hem Apostolumuzun, Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin hem onun eşinini İrinanın mezarına çiçek koyulmasından hem saygı duruşundan, neredä pay aldıar “Mihail ÇAKİR” bibliotekasının direktoru Anjela VİNTİLÊ (Angela Vintilă), Moldova gagauzların cümne kuruluşun başı Nikolay TERZİ, Gagauziya Radio hem Televideniye (GRT) cümne Kompaniyasının Gözledici komitetın predsedateli Mihail VLAH hem bu kompaniayanın zaametçileri Polina BARBOVAylan Valentina KOROLÄK, Akademik hem yazıcı, “Ana Sözü” gazetasının baş redaktoru Todur ZANET.

Bundan sora kutlama sırası ilerledi bibliotekanın okuma zalında. Sırayı açtı biblioteka direktoru Anjela VİNTİLÊ (Angela Vintilă), angısı kısadan annattı bibliotakanın kurulması için, onun fondları hem yaptıkları için. Nedän sora kutlama sözlerini söledilär hem bibliotekaya baaşışlarını verdilär “B.P.Haşdeu” milli bibliotakasının direktor yardımcısı hem özelli bibliotekalardan sorumnu olan Tatyana KOŞERİ (Tatiana Coşeri), Moldova gagauzların cümne kuruluşun başı Nikolay TERZİ, Akademik hem yazıcı, “Ana Sözü” gazetasının baş redaktoru Todur ZANET, Mihail ÇAKİRin kardaşı tarafından plemännii Viktor ÇAKİR, “Bucaan dalgasında” kolverimin eski öndercisi Mariya KORNİENKO, gagauz kompozitoru Dimitriy GAGAUZ, istorik Stepan BULGAR, Kişinevun özel bibliotekaların direktorları hem başkası.
bibliotek_cakir (2) bibliotek_cakir (3) bibliotek_cakir (4) bibliotek_cakir (6)

BİR CUVAP YAZIN