kiyamet

27.04.2017, tarafından yazılı , ANALİTİKA, CÜMNE BÖLÜMÜ, 1870 KERÄ BAKILMIŞ

Kıyamet unudulacek… öbür KIYEMETÄDAN

Çiçek ayın 20-21 gecesi hem günneri Moldovayı büük bir kaar ţiklonu bastı. Kaar 2 gün durmamayca yaadı. Onun aarlıından biinärcä fidan hem direk kırıldı, da erä cingildi. Yollar kapandı! Küülär kapandı! Kasabalar kapandı! Elektrika telleri kopuk! Küülär hem kasabalar şafksız! Herersi kaar! Bölä kaar 150 yıl olmamış, deerlär! Bir söz – kıyamet!

Kıyameti ensemää hem insannara yardım etmää deyni, bu Üstolan durumda, Moldovada hem Gagauziyada Operativ ştablar kuruldu. Yolları hem küüleri açmaa deyni armata çıkarıldı. Kasabalarda karabinerlar kaardan fidannarı silkärdilär, kırılmasınnar deyni. Ama fidannar kırıldılar. Kırıldılar hem insannarın, maşinaların, evlerin, yolların üstlerinä düştülär. Maşinalar darma-daan, evlär çatlak. Ölü insan da var – elektrikadan, fidannarın üstünä düşmesindän, ayazdan.
kiyamet_2

Kasabalar hem küülär sansın cenktän sora – herersi dal, fidan, tel, kaar.

Kaarı kürümää etiştirämedilär, da o başladı erimää. Kaar suyu selleri evleri, üzlärlän maazaları hem pınarları doldurdu. Bu da bela!

İzmet serviçleri işinä etiştirämeerlär. Kuvetlär biri-birlerinä kabaatları atêrlar. Kıyemetin sonunu doorutmaa deyni bütün ük primarlara hem insannara düştü. Ama elktrika tellerini hem yıkık direkleri insannar yok nicä doorutsunnar. Onnarı elktrika firması erleştirsin lääzım. O sa baarêr: paramız yok! insanımız etişmeer! Belli, ani sonunda bütün harçları genä insannarın sırtından soyaceklar, koyup onnarı ödemäk esaplarına.

Nicä da olsa Moldova hem Gagauziya kıyameti atlattı! Yaşmak ileri gider hem gidecek. Hepsi da kendi erindä kalacek, zerä ortaya genä politika hem hergünkü problemalar girecek, da kıyamet unudulacek… öbür KIYEMETÄDAN, zerä o gösterdi, ani ne kuvetlär, ne insannar ne da dünnää bölä işlerä hazır diil hem diildi.

Dimu ERİBAKAN 

BİR CUVAP YAZIN