bartın_sergi (4_2)

09.12.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 453 KERÄ BAKILMIŞ

“Kiyatlan aydınaa” Türkiye Bartın kiyat pazarı

2021-ci yılın Kasım ayın 25 – Kırım ayın 1-ri arasında Türkiyenin Bartın belediyesi (primariyası) tarafından düzennenän “Kiyatlan aydınaa” sözleri altında “24-cü Halklararası kiyat pazarı” (“24. Uluslararası Kitap Fuarı”) [birincisi 1997-ci yılda olmuş] geçti, nereyi 10 yayın evi katıldı hem kiyat sevän insannara 10 zeedä yazıcıylan buluşma yapıldı hem imza günneri oldu.

Bartın belediyesi (primariyası) buyur edilmesinä görä bu kiyat pazarına gagauz yazıcısı Todur ZANET ta katıldı, angısının iki kiyadı “Avrasya Yazarlar Birliin “Bengü” yayınnarı sergi bölümündä tanıdıldı. Kiyatların birisi – “Aaçlık kurbannarı” dramaturgiya kiyadın Türkiyedä II-ci baskısı, ani 2020-ci yılın Orak ayın (iyül) 29-da tiparlandıydı. İkinci kiyatta, maasuz “24-cü Halklararası kiyat pazarı” için hazırlanan hem Kasımın 30-da “Bengü” yayın evindän çıkan “Ana Sözü” adlı 230 sayfalık peet kiyadı. İki kiyadın da baş redaktoru “Avrasya Yazarlar Birlii” Başkanı Yakup ÖMEROGLU.

Yazıcılarlan buluşmaların hepsinin kendi temaları vardı. Yazıcı Todur ZANET kiyat sevän insannarlan “Vatan sevgisi” temasında dialog kurdu, gagauzlar için annattı hem konuylan ilgili peetlerini okudu. Vatan sevgisini yazıcı bölä açıkladı: “Vatan – bu diil bir boş söz hem diil şişirmä bir şişiriga. Vatan o er, ani seni duudurdu, etiştirdi hem adam yaptı. Açan deerlär, ani lääzım Vatana izmet etmää, kuvettä bulunannar bunu annêêrlar – onnara izmet. Bän sa sayêrım hem insan da annêêr onu ölä: izmet anaya-bobaya hem uşaklara, Ana topraamıza hem boba evimizä, izmet hergünkü bizim ekmeemizä – Ana dilimizä, Gagauzluumuza, insannıımıza hem adamnıımıza”.

Bartında olan kiyat pazarı için hem bartınnılar için Todur ZANET bölä dedi: “Ne pek gözäl bir kasaba! Ne tatlı insannar, sıcak cannılar! Kendimi sansın gagauziyanın bir küüyündä olarak raat duydum. Saa olsunnar hepsi kim bu pazarı hazırlamış hem saa olsunnar, ani bana da saydılar hem orayı katılmaa buyur ettilär. Saa olsunnar, ani ölä gözäl bizi karşladılar. Bän da saydım da katıldım”.

Buluşmada pay aldılar bartınnılar, Bartın belediyesi Başkan yardımcısı Erol DEMİRKOPARANOĞLU hem belediyenin zaametçileri.

Ayırıca “24-cü Halklararası kiyat pazarı”na katılması için Todur ZANET Bartın belediyesi Başkannından Cemal AKINdan şükür mesajı kabletti.
bartın_sergi (1)


PATRETLERDÄ:

bartın_sergi (0)“Vatan sevgisi” temasında dialogunda.

bartın_sergi (2)Bartın belediyesi (primariyası) Basın-yayın hem halklan ilişkilär zaametçiykasına Emir Can SUCUya avtordan imzalanmış kiyat.

bartın_sergi (3)Pandemiya beterinä kiyatları uzktan diişmäk Todur ZANET hem yazıcı hem karikaturacı Fahri ÇOŞKUN.

bartın_sergi (5)

“24-cü Halklararası kiyat pazarı”n afişası.

bartın_sergi (6)Bartının eski evleri.

bartın_sergi (7)Amasra kalesinin dış görüntüsü.

bartın_sergi (7-1)Amasra kalesinin köprüsündä Selman GÖKCANnan hem Ali Ogün YOĞURTÇU.

bartın_sergi (8)Odunn ateşindä kaynadılan çay içmäk erindä Şeref DEMİRä verilän kendisinä hem Selman GÖKCANnan Ali Ogün YOĞURTÇUya imzalanmış kiyatlarlan.

bartın_sergi (9)
Ankara yolunda Eski Çağ küüyündä odunn ateşindä çay hazırlayan İsmail DEMİR.

BİR CUVAP YAZIN