komrat_cevre_yol (1)

24.10.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, EKONOMİKA BÖLÜMÜ, 582 KERÄ BAKILMIŞ

Komradı kuşatan 18,3 kilometralık çevrä yolu açıldı

Canavar ayın (oktäbir) 21-dä, Evropa rekonstrukțiya hem ilerlemä bankasının hem Evroninvestbankın verdii kreditinnän (59,5 milion evro) Gagauziyanın baş kasabasının dolayına en eni tehnologiyalara görä 18,3 kilometralık uzunnuunda yapılan çevrä yolun ofițial açılı oldu.

Çevrä yolun açılışında pay aldılar Moldova Premyer-ministrusu Nataliya GAVRİLİȚA, Moldovanın vițe-premyer-ministrusu, infrastruktura hem regionnar ilerlemesi işlerindä ministru Andrey SPINU, Evroninvestbankın Moldova ofisinin Başı Alberto KARLEİ, Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Türkiye Kişinev Büükelçi Uygar Mustafa SERTEL, İtaliya Moldova Büükelçi Lorențo TOMASSONİ, Türkiye Respublikasının Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, yolu yapan Türkiyedän “Onur” kompaniyasının temsilcileri hem başka ofițial insannar.

2019-cu yılın ortasında yapılmaa başlayan Komrat çevrä yolu lääzımdı başarılsın 2021-ci yılda, ama, dünneyi uran kovid pademiyası denilän krizesın beterinä, yolun düzülmesi bir yıla uzadı. Şindi bu en eni tehnologiyalara görä 18,3 kilometralık uzunnuunda yapılmış yol verdi kolayını Komrat kasabasının hem Bucak küüyün içindän büük tonajlı kamionnarın geçmesini ortadan kaldırmaa hem hepsinä, kim başka erlerä gider, bu raat avtostradadan yolculuunun ilerletsinnär.

Komrat çevrä yolun temelindä kum hem beton kullanıldı, altta taştan maasuz drenaj yapıldı. Sora  dört santim kalınnıında haşlak asfalt koyuldu hem onun üstünä dä beş santim kalınnıında çetinnetmäk için koruycu suuk asfalt erleştirildi. Yolda altı köprü düzüldü. Yolun kenarlarında derenajlar hem suyu almak arıklar yapıldı, ne verecek kolayını tarlaları sellerdän korumaa. Bundan kaarä yolculuu kolayladan beşüzä yakın yol nışannarı koyuldu, asfalt üstünä termoplast yol çizileri basedildi, yol boyu aydınnatma fenerleri erleştirildi, demir hem beton parapetları kuruldu.
Komrat çevrä yolu – bu Moldovanın Curculeşti (Djurdjuleşti) Tuna portuna gidän M3 ana yolun dirilitmä hem reabilitațiya proektının bir parçasıdır.
komrat_cevre_yol (3)
komrat_cevre_yol (4) komrat_cevre_yol (5) komrat_cevre_yol (6)

BİR CUVAP YAZIN