gagauziya_dumanda

25.08.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 777 KERÄ BAKILMIŞ

Kongrestä Türkiyedän Gagauziyayı korumakta arka yardımı istenilecek

Bitki vakıtlarda Gagauziya üstünä saygısızlıklan hem baskılarlan hem Moldovanın Gagauziya avtonomiyasını yok etmäk eşinmeklerinnän ilgili olarak, neettä var Canavar ayın (oktäbri) 2-dä olacek Gagauziyanın hepsi uurlarda deputatların Kongresindä Türkiye Respublikasından Gagauziyayayı korumak için arka yardım istemää.

Gagauziyaya yapılan saygısızlıın hem baskıların arasında en ilk sırada var Moldova Prezidentın Gagauziyaya adanmış vizitlarından vazgeçmäk hem Moldovanın “Fulger” speţnaz poliţiya Birliin Komrat kasabasının merkezindä silählı denemelär yapması.

Bundan kaarä Gagauziyada sayêrlar, ani, ortalık karışırsa, Gagauziyaya var nicä Moldova silählı kuvetlerinnän bilä Romıniya silählı kuvetlerin da girsini.

Kongresi hazırlayannar açıkladılar, ani Moldovanın büünkü kuvetleri hepsini yapêrlar, ani Romıniyaylan birleşmää, ama gagauzlar Romıniyaya girmäk istämedikleri için, Kongrestä buna karşı yardım Rusiyadan da istenilecek.

Açıklandı, ani şüpä var ki, Rusiya askeri Ukraynanın Odesa bölgesinä girdii gündä, Romıniya da, bu sebeplän, kendi askerlerini Moldovaya sokacek.

Bu üzerä Canavar ayın (oktäbri) 2-dä Gagauziyanın hepsi uurlarda deputatların Kongresi yapılacek hem kongresä buyur edileceklär Türkiye, Rusiya hem OESD temsilcileri, Moldovada bulunan diplomatiya misiyaların başları hem büükelçileri, çünkü Kongrestä danışılacek Türkiyeyä, Rusiyaya hem OESDya, ani onnar Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasını yok edilmektän kurtarsınnar.

BİR CUVAP YAZIN