tomay_kurban

01.09.2016, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 2291 KERÄ BAKILMIŞ

Küüyün Kurbanında tomaylılar gagauz adetlerini hem sıralarını gösterdilär

Harman ayın (avgust) 28-dä Tomay küüyün klisä Kurbanıydı. Bu ayozlu yortunun kutlama çerçevesindä tomaylılar gösterdilär gagauz adetlerin kutlamasını, sıraların bakmasını hem sokaan tertipli hem kırnak olmasını.
tomay_kurban_1

Küüyün primarı Födor TOPÇU bildirdi, ani primariya almış karar bu yortuyu sadä bir sokakta yapmaa. Bu yıl o sokak Tomayın Sovetskaya sokaa oldu. Bütün sokaan uzunnuunda erleştirildi aullar, imeklär, tertüpli masalar hem sofralar, şarapanalarlan täskalar, içerlerin donaklıı: kilimnär, üklüklär hem palalar.

Yortunun şenniini yaptılar yaşlı insannar, angıları evelki gagauz türkülerini çaldılar, oyunnarı oynadılar, adetleri hem sıraları gösterdilär.
tomay_kurban_2

Kutlamanın gercii oldu “Gagauz düünü adetleri” sırası. Bu sırada insannar gösterdilär düünü taa baştan sonuna kadar: musaafirlerin (musaafirlerinin arasında vardılar Gagauziyanın hem Çadır rayonun öndercileri, Ukraynanın Dimitrovka küüyün primarı, komşu Feropontyevka küüyündän artistlär) hem saadıçların karşlamasından, gelin-güvää ballamasınadan, babuyu taligacıkta gezdimeyädän. Belli ki, düün masası da hazırlanmıştı: sarmalar, kıırmalarlan döşemelär, şişiklär, kaniskalar hem etlär, balıklar. Çalgıcılar da durmamayca çaldılar.
tomay_kurban_4

Gözäl bu günü tomaylılar başardılar yortulu konţertlan, angısında pay aldılar Tomay küüyündän artistlär hem oyun ansamblisi.

Fotolar – gagauzinfo.md

BİR CUVAP YAZIN