biblioteka_çakir_zanet (2)

12.11.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 370 KERÄ BAKILMIŞ

Mihail ÇAKİR adına bibliotekasında Todur ZANETlän romın dilindä buluşma

2022-ci yılda ömürä geçirlän Moldova yazıcılar Birliin hem Kişinev primariyasının ortak proektı “Yazıcılar Baş kasaba için, Baş kasaba Yazılcılar için” (“Scriitorii pentru Capitală, Capitală pentru Scriitorii”) çerçevesindä Kasımın 10-da Kişinevun Mihail ÇAKİR adına bibliotekasında geçti bir buluşma Kişinev Mihail KOGĂLNİCEANU lițeyin lițey klaslarında üürencilerin hem Akademik hem yazıcı Todur ZANET arasında.

Buluşmayı kısa ön sözlän açtı Mihail ÇAKİR adına bibliotekasının direktoru Anjela VİNTİLÊ (Angela Vintilă), angısı kısadan tanıştırdı lițeycileri bibliotekanın o günkü musaafirlerinnän – buluşmanın modiratorunnan, Moldova yazıcılar Birliin vițe-predsedatelinnän İvan PİLKİNän (İvan Pilchin) hem Akademik hem yazıcı Todur ZANETlän. Nedän sora yazıcı İvan PİLKİN annattı “Yazıcılar Baş kasaba için, Baş kasaba Yazılcılar için” proektını hem birkaç laflan açıkladı Todur ZANETin biografiyasınш, nedän sora da söz verildi o günkü buluşmanın baş musaafirinä.

Bakmadaan ona, ani buluşmanın temasıydı “Sevda için yazmaa isteerim…”, Todur ZANET çıktı bu temanın sınırlarından da, sıravardı gösterip kendi literatura hem bilim kiyatlarını okuyculara, romın dilindä annattı onnara gagauzları, gagauz kulturasını, ortak aaçık tragediyamızı, kendi dramaruegiya hem proza yaratmaklarını hem, beelliiki, poeziyasnı.

Ayırı bir konu oldu gagauz yazıcının büük romın yazıcısının Mihay EMİNESKUnun “Luçafar” hem “Çezara” yaratmalarının gagauz dilinä çevirmesi teri için, o zorlukları için, ani bu yolda üz-üzä karşılaştı. Todur ZANET okudu gagauzça birkaç dörtlük “Luçafar” yaratmasından, gösterip, ani gagauz dilindä dä öter Mihay EMİNESKU, ama diil çevirici hem urguladı, ani gagauz dilinin zenginnii verdi kolayını bu iki derin yaraytmayı gagauz dilinä dä hep ölä zengin çevirmää.

Buluşmanın soruş-cuvap kısımında, gagauz yazıcısı annattı gagauz hem moldonan yazıcıların arasında dostluk baaları, avtonomiyanın kurulmasını, Gagauz Milli Gimnasının nasıl yazıldıını hem o uzak yıllarda kendisinä KGB tarafından yapılan baskılar için, ani sora onun tarafından yazılı olan “Sistema” adlı pyesanın temelinä yattı.

Baştan sona kadar romın dilindä geçän buluşma okadar meraklı oldu, ani gagauz yazıcısınnan selfi yapmak için kuyraa Mihail KOGĂLNİCEANU lițeyin üürencileri dizildilär hem onnarın lițeyindä taa geniş bir buluşmaya buyur ettilär.

biblioteka_çakir_zanet (6)
biblioteka_çakir_zanet (1) biblioteka_çakir_zanet (3) biblioteka_çakir_zanet (5)

BİR CUVAP YAZIN