kolsa

22.11.2013, tarafından yazılı , KİŞİLÄR, KOMPOZİTORLAR, KULTURA BÖLÜMÜ, 4092 KERÄ BAKILMIŞ

Mihail KOLSA – 75 yaşında! Kutluca olsun, Maestro!

Gagauz Milli Gimnasını muzakısın avtoru, kompozitor, muzıka hem folklor araştırmacısı Mihai KOLSA 75 yaşını tamamnadı.

Mihai KOLSA duudu 1938-ci yılda Komratta. 1949-cu yılda onun aylesini Sibirä, Kurgan bölgesinä kaldırdılar. 1956-cı yılda orada, Çaşa küüyündä, Mihai KOLSA başakdı şkolayı. Hep o yılın KOLSA aylesi Moldovaya döndü. 18 yaşını tamnanadıynan onu armataya aldılar.

Askerdän sora, Mihai KOLSA girer üürenmää Kişinev muzıka uçilişçesinä da 1968-ci yılda başarêr onun teoretika bölümünü. 1971-ci yılda o başardı Kişinev konservatoriyasını. 1983-cü yıladan Kişinevun “St.Neaga” muzıka uçilişçesindä muzıkayı üüreeti.

1982-ci yılda Mihai KOLSA SSRB hem Moldova kompozitorlar Birliin azası oldu. 1991-ci yılda Moldova Filarmoniyasında “Kadınca” ansamblisindä ilemää başladı. 1993-1996 yıllarda ansamblinin başı oldu.

1997-ci yıldan beeri 2010-cu yıladan Türkiyedä, Ankarada Gazi Universitetında muzıka bölünüdä çalıştı.

Mihai KOLSA çok yıllar gagauz muzıka folklorunu topladı. 1980-ci yılda, Moskvadakı «Мелодия» firmasında o çıkardı bir plastinka «Музыка гагаузов». Plastinkada yazılıydı 21 gagauz halk avası hem 16 türkü. 2002-ci yılda o genä çıkardı bu yaratmaları, ama artık CD disklarda.

Kompozitor olarak, Mihai KOLSA pek çok muzıka yarattı, siyutalar hem hor için türkülär, gagauz poetların peetlerinä türkü yazdı.

Hazırladı hem çıkardı “Türkülär” (1989) hem “Türkülär. Korolar” (1995) kiyatlarını. Çok muzıka araştırma yazıları yazdı hem tiparladı.

Mihai KOLSA çok yıllar gagauz avtonomiyası için çalıştı. Taa Sovet vakıdında avtonomiyanın lääzımnıı işin annadardı genç gagauz yazıcılarına. Bu üzerä da KGB tarafından baskı altında bulundu.

1990-cı yılda, Gagauz Respublikasının kurulma günnerindä, Gagauz Milli Gimnasının muzıkasını yazdı. 1990-cı yılda, Orak ayın (iyül) 22-dä Gimn gagauz halkın Üstolan kongresindä kabledildi.

BİR CUVAP YAZIN