kiyamet_2

24.11.2022, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 285 KERÄ BAKILMIŞ

Moldovada maasuz yaratılan şafk kıyameti prost halda bir sțenariyaya benzedi

Kasımın 24-dä üülendän sora saat üç dolayında bütün Moldova Respublikası ansızdan karannık içindä kaldı – bütün memlekettä şafklar kesildi da maasuz yaratılan şafk kıyametinä benzeyän üç saatlık bir kıyamet yaşandı.

Küülerdä sıradan bu olaya raat baktılar, çünkü, taa Sovetlär Birlii daaldıından beeri, küülü insannar şafkların kesilmesinä alışık. Ama kasabalar? Kasabalar panikaya düştülär, zerä, gevşek ta olsa, devletin ekonomika, politika hem cümne keskinnii ömürü burada geçer.

Düşünün – karannıkta bulunan bir memleket kap-karannık kıyemet uçurumuna düşmää başladı. İş durdu. Yaşamak durdu. Ama maşinalar durmadı. Kasaba hemen maşinalar karımcalıına döndü hem kaynamaa başladı – şöförlär zapravkalara benzin-solärka zapasları için üüşmää başladılar. Ama, “Rompetrol” gibi zapravkalar hemen tükänı kapattılar, maamilä surat şafk yokmuş deyni, bakmadaan ona, ani kendi generatorları var. Başkaları, “Petrom” gibi, generatorları koşup, şöförlerä izmet edärdilär, bakmadaan ona, ani maşinalar, karımcalar gibi, onnarı sarardılar hem kuyraa dizilärdilär.

Ekläyin bu şafk kesilmesinä Romıniyadan gelän İsakça-Valkaneş LEP-400 elektrika liniyasının ansızdan kapanmasını da taşlar erleşecek.

Bütün bu iş prost halda bir sțenariyaya benzärdi: insan arasında panika ekmää hem bu iştä Rusiyayı kabaatlı bulmaa. Çünkü, neçin sä, Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministerlii çabucak çaardı Rusiyä Büükelçisini isteyeräk ondan elektrika uurunda nesoy sa açıklama, ardından da Moldova Prezidentı bu iştä hemen Rusiyayı kabaatlı buldu.
kiyamet_1_1

BİR CUVAP YAZIN