eminesku_milli_kultura (3)

16.01.2022, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1007 KERÄ BAKILMIŞ

Moldovada “Milli kulturanın günü” bakıldı

Büük ayın (yanvar) 15-dä, büük romın poetın Mihai EMİNESKUnun duuma günündä Moldovada bakıldı “Milli kulturanın günü”, angısının çerçevesindä Kişinev “Mihai Eminescu” halklararası akademik Merkezindä, Akademik Mihai ÇİMPOYun (Mihai Cimpoi) Kişinev “Mihai Eminescu” halklararası akademik Merkezin başı Elena DABİJAnın modiratorluunda, yapıldı “Aazdan aaza geçeräk, benim adım asirercä ilerleyecek” (“Al meu nume o să-l poarte secolii din gură-n gură”) adlı büük bir sıra.

Bu sıranın gündeliindä neredä vardı poetın byustuna çiçek koyulması, onun peetlerin okunması, türküleri çalınması, teatrulu kompozițiyaları, “O, üüsek gerçek…” adlı bilim simpozium hem eni çıkan hem taazä olan kiyatların prezentațiyaları.

Bilim simpoziumda aldılar Akademik Mihai ÇİMPOY, Moldova Bilimnär Akademiyasının başı Akademik İon TİGİNÄNU (Ion Tighineanu), Romıniya Bilimnär Akademiyasının başı Akademik İon-Aurel POP (onlain), Romıniya Bilimnär Akademiyasının filologiya bölümün başı Akademik Eugen SİMİON (onlain), Bukureş Milli Kultura İnstitutun vițe-prezidentı Mirel TALOŞ, Kişinev “Mihai Eminescu” Romın Kulturası İnstitutun başı Akademik Valeriy MATEY (Valriu MATEİ), Prof. Dr. Pompiliu Kraçiunesku (Crăciunescu).

Simpoziumun ikinci payında oldu prezentațiya eni çıkan hem taazä olan kiyatlara, neredä Akademik Todur ZANET tanıştırdı Mihai EMİNESKUnun bıldır çıkan hem bir kap altında olan hem gagauzçaya Canabisinin tarafından çevirilmiş “ÇEZARA” hem “SABAA YILDIZI (Luçafar)” kiyadınnan, angısının tipardan çıkardı Gagauziya Bilim Merkezi.
eminesku_milli_kultura (1)
eminesku_milli_kultura (2)

BİR CUVAP YAZIN