ght_04.07

07.08.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 313 KERÄ BAKILMIŞ

Moldovan hem bulgar rayonnarından şorcuların Gagauziyaylan ne işleri var?

Harman ayın (avgust) 4-dä oldu Gagauziya Halk Topluşun oturuşu geçti, neredä lääzımdı iki soruş bakılsın: 1) Gagauziya İspolkomun kandidat olan kişilerin temelleştirilmesi; 2) Gagauziyada erindeki seçimnerin günü.

Gagauziya Halk Topluşun (GHT) oturuşu taa başlamadaan, Moldovada zapa altında bulunan “Şor” politika partiyasının tayfaları çin sabaalendän başladılar Gagauziya Başkannık binasının önünä, GHTya baskı yapmaa deyni, şorcularlan dolu avtobusları hem busikleri getirmää. Nicä taa sora belli oldu, bu transport diil salt Gagauziyadan insannarı Komrada taşıdı, ama Gagauziyanın komşu moldovan rayonnarından da, ölä nicä Kantemir, Leova, Basarabka, hem da bulgar Taraklı rayonundan şorcuları da. Hadi gagauzların, ama bu şorcuların Gagauziyaylan ne işleri var?

GHT oturuşu saat 11-dä başladıı zaman, Başkannık binasının önündä haylicä insan vardı hem onnar, gölgedä 39°C olan, ama açıkta 46°C kaurucu güneşin altında, Halk Topluşuna baskı yapıp, protest göstermää başladılar.

İçerdä sä, GHT oturuşunda, nicä herkerä, ortalık kaynardı. Moldovada zapa altında bulunan “Şor” politika partiyasından yanı olan GHT deputatları teklif edärdilär, ani Gagauziya İspolkomun kandidat olan kişilerin hemen temelleştirilmesi lääzım. Kalan deputatlar bununnan kayıl diildilär, çünkü sölärdilär, ani Gagauziya İspolkomu yannış strukturaya görä teklif edilmiş da onu yok nicä bölä kabul etmää. Bundan kaarä, deputatlar urgulardılar, ani Gagauziya İspolkomun kandidatların 7-si gagauz dilini bilmeerlär.

Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL, ani bu kerä GHT oturuşuna gelmişti, teklif edärdi hemen bu struktura yannışlıını diiştirsin. Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV sa sölärdi, ani şindi diiştirsä dä, bu eni struktura, zakona görä, enidän GHTnın reglament, atanmak hem da deputatların imunitetınnan etikası komisiyasından geçmesi lääzım da bu iş vakıt alacek.

Son-sonunda Halk Topluşun deputatları, soruşu oylamaya koyup, onu GHTnın o günkü oturuşun gündelik işindän çıkardılar.

Gündelik işin ikinci soruşunda da alındı karar, ani Gagauziyada erindeki seçimnerin, Moldovada gibi, Kasımın 5-dä yapılsın.
miting_04.07_2

BİR CUVAP YAZIN