pometko_prezentatiya (4)

08.06.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 73 KERÄ BAKILMIŞ

“Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyadın prezentațiyası

Kirez ayın (iyün) 6-da Komrat kasabasının Kultura evindä oldu “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblinin kurucusunu hem öndercisini, gagauzların anılmış kompozitorunu hem muzıkacısını, Maêsto Semön POMETKOyu annadan “Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyadın prezentațiyası.

“Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyadı yazdı hem hazırladı Semön POMETKOnun kakusu – Praskovya KUNÇEVA (Pometko). Kiyat iki dildä (gagauzça hem rusça) hazırlandıı için, onun ikinci adı da var – «Жизнь, отданная гагаузской музыке». Gözäl donaklı sțenada, masa başında oturdular kiyadın avtoru Praskovya Vasilyevna KUNÇEVA (Pometko) hem raametli Maêstonun karısı Mariya Vasilyevna POMETKO, angıları aklılarına getirdilär hem annattılar Semön POMETKOyu, onun yaşamasını hem yaratma yolunu.

Praskovya KUNÇEVA (Pometko) annattı nicä hazırlandı  hem çıkarıldı “Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyadı hem, başta kiyadın baş redaktoru  AkademikTodur ZANET olarak, şükür etti hepsi insannara, kim omuzunu koydu kiyat dünneyi görsün deyni: resimciyä hem kiyadın kabının avtoruna Mihail ARABACIya, rusça redaktora Anastasiya ZALTOVÇENA, dizaynera Anatoliy KOJOKARa, kiyatta kendi annatmaklarınnan paylaşan insannara.

Prezentațiyada, Gagauziya Kultura Upravleniya başın yardımcısı Aleksey KARATERZİnin

zalda bulunannara selemnemä sözündän sora, Maêsto Semön POMETKO için aklından geçirmeklerini açıkladılar Anna JEKOVA, Mariya KISSA, Anna HARLAMENKO, Natalya JELEZOVA, Nikolay DUDOGLU, Pötr PAŞALI.

Prezentațiyanın sonunda “Kadınca” gagauz türkü hem oyun ansamblisinin yardımınnan, kendi türkülerini çaldılar Semön POMETKOnun kurduu Düz Ava” türkü hem oyun ansamblinin ilk solistkası Mariya KISSA hem solistı Andrey STOYANOGLU.

Not. “Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyat tiparlandı “Pontos” basım evindä avtorun parasınnan. Tirajı – 300 taanä.
pometko_prezentatiya (2)
pometko_prezentatiya (3)

BİR CUVAP YAZIN