Ramiz_Asker_1

03.06.2024, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE BÖLÜMÜ, 111 KERÄ BAKILMIŞ

Profesor hem akademik Ramiz ASKER raametli oldu

Büük bir kahırlan üürendik, ani Hederlez ayın 22-dä raametli oldu Azerbaycanın anılmış bilim adamı, aaraştırmacıs, türkolog, profesor hem akademik Ramiz ASKER (1954-2024 y.y.).

Profesor hem akademik Ramiz ASKERin geçinmesi için bildirdilär onun yakınnarı. Canabisinin ürää durgumuş bir birürek operațiyadan sora.

Nicä dä bütün dünnää, gagauz bilgiçleri dä pek islää bilärdilär profesor hem akademik Ramiz ASKERin türkologiyada hem türk halkların büük literatura varlıın aaraştırmasını hem onun populärizațiyasında çalışmalarını.

Canabisinin zaametinnän kendisinin irmiya yakın kiyadı hem momografiyaları çıktı. Ramiz ASKER çevirdi türk dillerindän azerbaycancaya kırktan zeedä kiyat. Onun vergisinnän azerbaycanca ötmää başladılar Mahmut KAŞGARİ, Yusuf Has Hacib BALASAGUNİ, Husain BAYKARA. Mihri HATUN, Babur, Azadi, Mahtumkuli, Gabdulla TUKAY, TOKTOGUL, Todur ZANET hem başka türk dünnäsının yazıcıları.

Profesor hem akademik Ramiz ASKERin bilim hem pedagogika uurunda izmetleri hem literatura çevirmeleri için zaametleri ödüllendi Azerbaycan, Kazahstan, Kirgiziya, Tatarstan, Turkmenistan, Ukrayna, Uzbekistan, Türkiye hem TÜRKSOY ödüllerinnän.

Topracıı ilin olsun! Allaa onu saa yanını alsın!

BİR CUVAP YAZIN