milostinya1

21.01.2014, tarafından yazılı , POLİTİKA BÖLÜMÜ, 2188 KERÄ BAKILMIŞ

Referendumu kurtarmaa deyni para insannar toplasın teklif ediler

Büük ayın 20-dä Gagauziya başkanı Mihail FORMUZAL yaptı bir açıklama, angısında açıkladı, ani Referendum için Gagauziya bücetına koyulan 940 bin leyi yok nicä kullanmaa, zerä devlet o esabı zap altına koydu.

Bu üzerä, 2014-cü yılın Küçük ayın 2-dä Gagauziyada konsultativ hem zakonnu Referendumun yapılmamasını zorlamaa deyni,  Gagauziya başkanı Mihail FORMUZAL danıştı hepsinä Gagauziyanın insannarına Referdumu kurtarmaa deyni para toplamaa. Bu verecek kolayını, sayêr başkan, hem Referendumu yapmaa hem da Gagauziya Halk Topluşun deputatlarını ceza işlerindän korumaa.

BİR CUVAP YAZIN