koronavirus_2

10.09.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 3150 KERÄ BAKILMIŞ

Saalık uurunda Üstolan Durum genä Bir buçuk aya kurulêr

Ceviz ayın (sentäbri) 9-da Moldovanın Cümne saalıında Üstolan Durumu milli komisiyası (CSÜDK) aldı Karar, ani Ceviz ayın (sentäbri) 11-ri – Canavar ayın (oktäbiri) 30-na kadar Moldovada saalık tarafından miilli uurunda  Üstolan Durum kurulêr. Bunun sebepi – Covid-19-za ulaşan hastaların hızlı zeedelenmesi.

 

CSÜDK kararınnan Moldovada Covid-19 hastalıı beterinä turuncu kod koyulêr.

CSÜDK kararınnan Ceviz ayın (sentäbri) 11-dän beeri  18 yaş üstü olan insannar açık havada sıralarına, festivallärä, konțert salonnarına, konțertlerä hem gecä kluplarana katılmaa deyni, aşaadakı belgileri lääzım göstersinnär:

– SARS-CoV-2 virusuna karşı vakținațiyanın bütün programasınnan vakținațiya sertifikatı (kiyat yada dijital formatında). İmunizațiyanın aslı olması sayılêr, herliim vakținațiyanın bütün grafiindän 14 gün geçmiş;

– en geç 72 saat öncesindä yapılan RT-PCR testın negativ olması;

– 48 saattan geç olmayan SARS-CoV-2 virus infekțiyasına sertifikatlı bir ekspres-testın negativ olması;

– hastalıktan soradakı 15 hem 180 gün (6 ay) arasındakı vakıtta COVID-19-zu geçirmiş insannara deyni COVID-19-za karşı anti-karaların olması için bir medițina açıklaması yada saalık aktı. Doorulayıcı dokument analiz yampmaktan sora 90 gün geçerli.

BİR CUVAP YAZIN