ana_sozu_05_06_2019

01.04.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1927 KERÄ BAKILMIŞ

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2019-cu yılın Baba Marta (mart) nomerı

Baba Marta (mart) 29-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2019-cu yılın Baba Marta (mart)  nomerı.

Nomerdä tiparlanan materiallar:  “YILDIRIM HABER: Gagauziya Başkanı seçimneri Kirez ayın (iyün) 30-na alındı”, “Başkan hem Soțialistlär partiyası ortalıı ayaa kaldırêrlar”, “Bu ordenı diil kendimä, ama bütün TİKA çalışmalarının saygısına kablederim”, “KDUda 9-cu Balkan konferențiyası”, “TİKA Başkanına Serdar ÇAMa Poyraz Makedoniyadan devlet ordenı verildi”, “Dil – halkın DNKası…”, “Saksan” futbol komandası Moldova Çempionatından atıldı”, “Eski laflıklara – eni ömür”, “Hayvannar artık tepemizä paklanêr”, “Halklararası “Göçedennerin Evreni” etnofestivalinä gagauzlar da katıldı” h.t.b.

2019-cu yılın Baba Marta (mart) nomerın PDFı burada:

http://anasozu.com/wp-content/uploads/2018/10/Ana_Sozu_05_06_2019.pdf

http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/

BİR CUVAP YAZIN