Todur_Zanet_65

14.06.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, LİTERATURA, YAZICILAR BÖLÜMÜ, 354 KERÄ BAKILMIŞ

Todur ZANET – 65 yaşını doldurêr

Büün, Kirez ayın (iyün) 14-dä, “Ana Sözü” gazetamızın baş-redaktoru, Gagauz Milli Gimnanın avtoru, Akademik, poet, yazıcı, dramaturg, aaraştırmacı, folklorcu, sţenarist hem rejisör, publiţist, çevirici, “GAGAUZLUK” Cümne Birliin başı, “Gagauz Yeri” hem  “Gloria Muncii” ordennarın kavalerı Todur ZANET 65 yaşını doldurêr.

Saalık, kısmet, uzun ömür Canabinizä. Allaa versin sizä kuvet hem çok akıl Gagauz milletinä hem Gagauzluklan Türk Dünnäsına izmetlerinizdä hem zaametlerinizdä.

Göklerdän can sıcaklıı nurlar üstünüzä insin. Literaturada hem incääzanaatеa bütün neetleriniz, yaratmalarınız hem çalışmalarınız aslıya çıksın.

Allaa versin çok yıllar ayakta durasınız, kılıç gibi keskin kalasınız, gül gibi nazlı olasınız!

Saalık Allaa versin, Todur ZANET, sizä hem hepsimizä!

“Ana Sözü” gazetanın redakţiyası

BİR CUVAP YAZIN