mersin_gagauziya (1)

20.06.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, EKONOMİKA BÖLÜMÜ, 669 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiye Mersin kasabasının iş adamnarı Gagauziyaylan meraklanêrlar

Moldovada bulunan Türkiye Mersin kasabasının iş adamnarı delegațiyası Kirez ayın (iyün) 18-dä Gagauziyalan tanıştı. Türkiye Mersin kasabasının iş adamnarın delgațiyasının başında vardılar Türkiye Mersin baş primariyası Başkanı Vahap SEÇER hem Mersin İndustriya hem alış-veriş Odasının Başkanı Ayhan KIZILTAN.

İş adamnarının Gagauziyalan tanışmadan sora, Komrat regional resim Galereyasında oldu bir buluşmak, neredä pay aldılar hem Türkiyedän delegațiya azaları hem Gagauziyadan biznesmennar. Onnarın önündä nasaat edän Gagauziya Başkankası açıkladı, ani Gagauziyada türlü uurlarda var nicä investițiya yapmaa: başlayıp çiftçiliktän hem başarp İT tehnologiyalarınnan.

Selemnedilär iş adamnarını Türkiye Respublikasının Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN hem Gagauziya Baş kasabasının Komratın primarı Sergey ANASTASOV da.

Gagauziya investițiya çekmäk agenstvosunun Gagauziyada yapılacek iş uurunda kolaylıkların prezentațiyasından sora, Galereyeda bulunan insannara deyni kısa bir konțert gösteridi.
mersin_gagauziya (2)
mersin_gagauziya (3)

BİR CUVAP YAZIN