tbmm_baskanı_ (10)

17.09.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 503 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Ceviz ayın (sentäbri) 15-16 günnerindä Moldovada bir ofițla vizitlan bulundu Türkiye TBMM (Türkiye Büük Millet Meclisi) Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP. Vizitın ilk günündä Canabisi buluştu Moldova Parlamentın Başkanı İgor GROSUylan, Moldova Premeyr-ministrusu Nataliya GAVRİLİȚAylan hem Moldova Respublikası Prezidentı Maya SANDUylan.

İkinci gündä dä Türkiye TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı. Canabisini Gagauziyada tuz-emkelän karşladılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. “Düz Ava” ansamblisinin oyuncuları da Türkiye Parlament Başkanını gagauz halk oyunnarınnan hem sokakların yannarına dizili uşaklar Gagauziya hem Türkiye bayraklarınnan selämnadılar.

Gagauziyaya vizit zamanında TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP göz-gözä görüştü İrina VLAHlan hem Dimitriy KONSTANTİNOVlan hem uzun bir buluşma yaptı Gagauziya Halk Topluşu deputatlarınnan.

Bundan kaarä Canabisi Komrat ATATÜRK bibliotekasınnan tanıştı, Türkiye Pravitelstvosu tarafından Komratta yapılan stadionda bulundu hem Komratta “Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n düzelmesini baktı.

Vizitın programasına görä, Başkan Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP, onun yanında bulunan Türkiye-Moldova Parlamentlar arası grupanın Başkanı Mehmet ALTAY, TBMMnın AK Partiyasından deputaı İshak GAZEL hem TBMMnın CHPdan deputatı Özgür KARABAT, Türkiye Kişinev Büükelçi Uygar Mustafa SERTEL, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU hem delegațiyanın başka azaları uuradılar TİKA (Türkiye İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu) tarafından Komratta düzülän “Hoca Nastradin” adına uşak başçasına, neredä uşaklar tarafından pek gözäl karşlandılar. Karşlamanın sonunda Başkan Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP uşaklara baaşış baaşladı.

Vizitin noktası ansızdan koyuldu Gagauziyanın sınırında bulunan stellanın yanında patredä çıkmaklan.
tbmm_baskanı_ (1) tbmm_baskanı_ (2) tbmm_baskanı_ (5) tbmm_baskanı_ (6) tbmm_baskanı_ (8) tbmm_baskanı_ (9) tbmm_baskanı_ (10_1) tbmm_baskanı_ (10_2) tbmm_baskanı_ (11) tbmm_baskanı_ (12) tbmm_baskanı_ (13) tbmm_baskanı_ (14) tbmm_baskanı_ (16_2) tbmm_baskanı_ (17) tbmm_baskanı_ (18)

BİR CUVAP YAZIN