parlamet_grupası_1

02.11.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 136 KERÄ BAKILMIŞ

Umut edildi, ani Gagauziyalan ilgili Parlament grupanın çalışması faydalı meyvalar verecek

Canavar ayın (oktäbri) 25-dä genä toplandı Moldova hem Gagauziya arasında kurulan parlament grupası (ileri – komisiyaydı!) da inceledi Gagauziyaylan ilgili normativ aktları paketını.

Normativ aktları paketın içindä vardı “Moldova Parlamentın Reglamentına Gagauziyalan ilgili diiştirmeklär yapmak” Zakon proektı hem “Gagauziyalan ilgili olarak Moldovanın normativ aktları” Zakonuna hem kimi erindeki notmativ aktlara diiştirmeklär yapmak.

Bu buluşmak oldu finländiyalı “CMİ – Martti Antisaarı Barış Fondu” (CMI – Martti Antisaarı Pease Foundation) aracılıınnana, ani Şvețiyadan para alıp, artık üç yıl bizdä “Gagauziya avtonomiyasının uurunda instituționallı hem diişmäz dialogta yardım”nı yapêr.

Başlayıp 2015-ci yıldan beeri, nicä kuruldu bu Moldova hem Gagauziya arasında parlament grupası, o hep kara yımırtalar yımırtladı. Bu buluşmada umut edildi, ani grupanın çalışması faydalı meyvalar verecek, zerä Moldova hem Gagauziya arasında parlament grupasının azaları bire-bir kayıl oldular teklif edilän Zakon proektlarınnan.

Bakalım. Ama iş genä şüpäa altında kalêr, çünkü Moldova kuvetleri diil, ani Gagauziyaya türlü zakon hakkları versinnär, ama uykularında da görerlär, nasıl Gagauziyayı yok etmää.

BİR CUVAP YAZIN