avariya_tren (1)

09.08.2023, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 311 KERÄ BAKILMIŞ

Vagonnar devirildi: kaurucu sıcaa demir yolu da dayanamadı

Harman ayın (avgust) 5-dä, üülendän sora, Gagauziyadan geçän demir yolun Kulma-Çadır bölümündä yodan fırladı altı ük vagonu, ani Ukraynadan bodaylan üklüüdülär.

Nicä bildirdi “Moldova demir yolu” devlet kuruluşu, ön incelemelerä görä, bu avariyanın sebepi – kaurucu sıcak havası, angısının beterinä kaynaklı olan relsalar dayanıklaa gevşedilär. Bu üzerä dä, Moldovanın Basarabka stanțiyasından Ukraynanın Reni stanțiyasına gidän Ukrayna ekininnän üklü 61ük vagonundan oluşan tren yolundan çıktı.

“Moldova demir yolu” devlet kuruluşu açıkladı, ani iki günün içindä 50 kişi iki smena işleyip, 38 içindä demir yolunu düzdülär dä Harman ayın (avgust) 7-dä bu yola bir test yapıp, Harman ayın (avgust) 8-dän beeri yoldan geçmää trennerä artık izin verildi.
avariya_tren (2)
avariya_tren (3)

BİR CUVAP YAZIN