olimpiada_2023_1

20.04.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 306 KERÄ BAKILMIŞ

XXXIII-cü Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika olimpiadası açıldı, ama… aması var…

Çiçek ayın 19-da Kişinevun “Nikolay Gogol” liţeyindä açıldı XXXIII-cü Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika olimpiadası, neredä pay alêrlar altmışın dolayanında üürencilär, ani ensedilär Gagauziyanın olimpiadasında.

Olimpiadanın açılışı pek islää hazırlanmıştı. Açılışta olimpiyadaya katılannara nasaatlarınnan danıştlar Moldova üürdicilik hem aaraştırma ministerliin devlet sekretari Galina RUSU, yazıcı, poet hem akademik Todur ZANET hem olimpiadanın jürü başı Anna STOLETNÄYA.

Bundan kaarä Komrat “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecin zaametçileri hem üüredicileri, pek gözäl bir kulltura programasınnan, zalda bulunannarı moldovan hem gagauz türkülerinnän şennedirdilär.

Ama… aması var… Bu yortunun kara tarafı da oldu. Gagauziya öndercilerindän hiç birisi açılışlışa gelmedi: ne Gagauziya Başkankası İrina VLAH, ne Gagauziyada üürediciliktän sorumnu olan Gagauziya İspolkom predsedatelinilk yardımcısı Ölesä TANASOGLU, ne Gagauziya Halk Topluşun başı, ne GHT bilim hem üüredicilik komisiyasının azaları, ne Gagauziya üüredicilik Upravleniyasının başı.

Taa da beter, Gagauziya üüredicilik Upravleniyası, olimpiadacıları kalacek otelä kadar getirip, onnarı yol üstündä braktı. Olimpiadacılar lääzım oldu oteldän liţeyä kadar birkaç kilometra yayan gelsinnär. Bu beterä hepsi köpürmüştü hem, belli ki, üülen ekmeenä geç kaldılar.

olimpiada_2023_2

BİR CUVAP YAZIN