Anketa_gagauz_dili

22.01.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1417 KERÄ BAKILMIŞ

Bakalım bu işin kokusu neredän çıkacek?

Gagauz dilin hem gagauzluu korumak için kurulan avtonomiyanın 25-ci yıldönümü kuvettä bulunannarın tarafından may bir afta tantalalı hem büük şenniklän bakıldı. Gözäl hem üünmäk (kimär kerä boş hem yalan) sözlär herbir tribunadan dev çannarın sesleri gibi ötärdilär. Ama bu arada Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası, susaraktan, Gagauz Dilimizä büük bir bıçak sapladı. Sapladı ölä, nicä sapladılar 1961-dä, nicä sapladılar 1984-tä, 1988-dä, XXI-ci üzyılın başında.

Laf gider bir maamilä surat anketa için, angısını Gagauziyanın yubeliyini kutlarkana hızlıca doldurttular gagauz dilindä üürencilerä. Bu işi yapmaa deyni koşuldu Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası hepsi zaametçileri, ani avtobuslarlan gelärdilär şkolalara da, biricii etiştirmesin buna karşı koymaa deyni, hemen klaslara geçip, doldurdardılar bu anketayı.

Belli, ani bu provakațiyalı iş öncedän islää hazırlanmıştı! Anketalar gelärdilär paketlarda erleştirilmiş. Şkolaların direktorları hem gagauz dilindä üüredicilär avtonomiyanın 25-ci yıldönümü sıralarındaydılar! Öndä Eni Yıl hem Kolada yortularıydı! Kimin umurunda yada vakıdında annamaa ne yapêrlar Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası başı hem zaametçileri!

İş sa – pek kuşkulu bir iş!

Gagauz dili için anketa rus dilindäydi!!! Neçin??? Cuvap belli – ya Gagauz Dilini alçaltmaa deyni yada Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası gagauzça bilmeer hem bilmää istämeer.

Bu anketada 10 suruş vardı. Soruşlar may normal soruşlardan başlêêrlar, ama tuzak mı, kapan mı 9-cu provokatorluk soruşta: Как вы думаете, гагаузский язык является важным в вашем образовании? (Nicä siz düşünersiniz, gagauz dili önemni mi sizin üürenmenizdä?)

Soruşa bakın!

Bu titsilii hazırlayannar kendi işini islää bilerlär, zerä, bileräk Gagauziyada rus dilin baskısını hem antigagauz propagandasını, anketasız da var nicä sölemää, ani cuvaplar belli. Ama Gagauz Dilini kesmäk için Gagauziya öndercilerinä lääzım dokument. Bu dokument ta – bu adsız anketa!

Anketa neçin yapıldı açıkladık. Ama bän teklif ederim taa bir kaç soruşlu anketa doldurtmaa:

Как вы думаете, болгарский язык, румынский язык, украинский язык, русский язык, является важным в вашем образовании? (Nicä siz düşünersiniz, bolgar dili, romın dili, ukrain dili, rus dili önemni mi sizin üürenmenizdä?)

Как вы думаете, история румын является важным в вашем образовании? (Nicä siz düşünersiniz, romınnarın istoriyası önemni mi sizin üürenmenizdä?)

Как вы думаете, физика, математика, химия является важным в вашем образовании? (Nicä siz düşünersiniz, fizika, matematika, himiya önemni mi sizin üürenmenizdä?)

Как вы думаете, школа и учителя является важным в вашем образовании? (Nicä siz düşünersiniz, şkolalar hem üüredicilär önemni mi sizin üürenmenizdä?)

Bir şüpesiz – cuvaplar neredä sä bir türlü olacek!

Ama yapılarsa taa bir önemni anketa:

Как вы думаете, НУЖНО ЛИ В ГАГАУЗИИ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИДУЩЕЕ ПРОТИВ ГАГАУЗСКОГО ЯЗЫКА? (Nicä siz düşünersiniz, lääzım mı Gagauziyada Gagauz Dilinä karşı gidän Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası?) bunun cuvabı kesin olacek – DİİL LÄÄZIM!

Gagauziyanın birkaç şkola direktoruna sordum bu anketa için ne düşünerlär. Cuvap birdi: Yannış iş, ama biz emir altındatız.

Gagauz dilindä üüredicilär sa göz-gözä lafedärkäna bu işä karşı olduklarını söleerlär. Ama açıktan seslerini kaldırmêêrlar, zerä işsiz kalmaa korkêrlar.

Bakalım bu işin kokusu neredän çıkacek hem Gagauz Dili için kurulan avtonomiyada nekadar taa var nicä gagauzları gülmää almaa? Etti artık! Bıçak kemää dayandı!

Bilerim, ani boşuna, ama genä dä bu yazılarıma Gagauziya Başkanından hem Gagauziya Halk Topluşun deputatlarından aaraştırmalı hem dooru kantarlı cuvap bekleerim.

Akademik hem poet Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN