vlah_Krb

27.03.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 256 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyada COVID-19 ulaşan yok, ama onnarı Taraklıdan getireceklär

Baba Marta ayın 26-da Moldovanın saalıı, işi hem cümneyi koruma ministrusu Viorika DUMBRAVÄNU açıkladı, ani Moldovada, Kişinev bolnițalarından kaarä, koronavirusa (COVID-19) hastalıına ulaşannar için iki da regional bolnițası açılacek: Moldovanın poyraz tarafının Belț kasabasında, Moldovanın üülen tarafının Komrat kasabasında.

Ministru bildirdi, ani bu bolnițaları artık hazırlamışlar, personala instruktaj yapmışlar hem oralara ilersi günü kişilik korunma tertiplerini getirmişlär.

Viorika DUMBRAVÄNU söledi, ani buna bakmadaan, bütün respublikadan aar hasta olan büük insannarı getireceklär Respublikalı klinika bolnițasına, üklü kalan karıları hem uşakları da Respublikalı Ana hem Uşak Saalıını koruma Merkezinä hem Kişinevdakı uşak bolnițalarına.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH da kendi tarafından baktı nicä hazırlandı Komrat rayon bolnițası hem onun işçileri koronavirusa ulaşan hastaarı kabletmää hem ilaçlamaa.

İrina VLAH bildirdi, ani büünkü gündä Gagauziyada koronavirusa ulaşan, yok ama Taraklı rayonunda var. Canabisi açıkladı, ani bu bolnițaya diagnostika için getirilecek sadä Gagauziyadan hem Moldovanın Taraklı rayonundan insannar, angılarında koronavirus simptomnarı olacek hem «Все пациенты с подтвержденным диагнозом будут немедленно переводиться в лечебные учреждения Кишинева»

Ama Gagauziyanın saalıı koruma Upravleniyasının başı Svetlana DULEVAnın «Мы исходим из того, что в Комрате будут размещаться пациенты, у которых подозревается коронавирус. А тех пациентов, у которых этот диагноз подтвердится либо пациентов в средней и тяжелой форме, будут транспортировать в Кишинев» laflardan sora var nicä yapmaa çıkış, ani koronavirusa ulaşannarın hepsinin Kişineva alınmasına garantiya yok.

Komrat rayon bolnițası ayırdı kendi binalarından birisini Geçici infekțiyalı-diagnostika Merkezi için, neredä 75 kişiyi var nicä izoläțiyaya almaa. Onnara hepsinä deyni tek kişilik, kendi sanitar köşelerinnän hem duşlarınnan palatalar hazırlandı.

BİR CUVAP YAZIN