din türküleri_2_1

20.01.2023, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 634 KERÄ BAKILMIŞ

Açan dinä hem bilimä yalan karışêr din dä, bilim dä batêrlar

(“Gagauzların din folklur türküleri” kiyadına prezentațiya)

Büük ayın (yanvar) 17-dä Gagauziyada oldu prezentațiya “Gagauzların din folklur türküleri” kiyadına, angısının avtoru Türkiyedän Resul DAĞI.

Bakmadaan ona, ani avtorun adı kiyadın kabında yazılı, prezentațiyasında açıklandı, ani bu – Gagauziya Bilim Merkezin hem gagauz kliselerinin ortak proektıdır.

Bu olaylan ilgili yannış açıklanêr, ani bu bölä ilk kiyatmış hem seftä çalışmaymış. Taa ileri Gagauzların kimi klisä türküleri, nicä düşer notalarlan bilä, tipardan çıktılar 2017-ci yılda Akademik Todur ZANETin “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” (“Gagauz türküleri, söleyişleri, bilmeceleri”, “Gagauz songs, Proverbs, Riddles”, “Cântece, proverbe, ghicitori găgăuze”, «Гагаузские песни, пословицы, загадки») toplumunda.

Nicä da olsa, eni duan kiyat kutluca olsun hem ileri dooru yalannar ortadan kaldırılsın, zerä açan dinä hem bilimä yalan karışêr din dä, bilim dä batêrlar.

Akademik hem yazıcı Todur ZANET

din türküleri_1_1

BİR CUVAP YAZIN