kolada_kiyat (3)

09.01.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 409 KERÄ BAKILMIŞ

“Adetlerin şen ötmesi” kiyadın prezentațiyası

Koladaya karşı, Büük ayın (yanvar) 6-da Gagauziyanın Regional resim Galereyasında oldu prezentațiya taazä çıkan “Adetlerin şen ötmesi” kiyadına, angısı hazırlandı maasuz Kolada hem Yıl Başı yortularımız için.

“Adetlerin şen ötmesi” kiyadında toplu gagauz folklorundan hem gagauz yazıcıların “Kolada”, “Surva” hem “Hê-hêy” için yaratmaklar, angıları gözäl dönaklı Gagauziyanın Komrat, Çadır hem Valkaneş uşak resimci şkolaları üürencilerinin resimnerinnän.

Prezentațiyada pay aldılar hem söz tuttular Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA, Akademik hem yazıcı Todur ZANET hem Çadır kasabasından uşak resimci şkolasının direktoru Nataliya VORNİKOVA.

Bundan kaarä, direktorlarınnan barabar, prezentațiya geldilär Komrat, Çadır hem Valkaneş uşak resimci şkolaları üürencileri, analar bobalar hem kiyada girän yaratmaların kimi avtorları.

Şükür ederäk hepsinä, kim pay aldı bu kiyadın hazırlanmasına, Gagauziya Başkankası İrina VLAH verdi hepsi genç resimcilerä Dipom, birär “Adetlerin şen ötmesi” kiyadı hem Eni Yıl baaşışlarını.

Prezentațiya sırasında Aydar hem Kıpçak küülerindän uşak ansamblileri Kolada çaldılar, hem sonunda da, uşaklara tatlı masa ikramı yapıldı.

Not. “Adetlerin şen ötmesi” kiyadı – Gagauziya kultura Upravleniyasının proektı, angısına deyni para ayırıldı “Gagauz dilini kurtarmak Fondu”ndan.
kolada_kiyat (6)
kolada_kiyat (4)
kolada
kolada_kiyat (12)

BİR CUVAP YAZIN