cesmekuueu_litey (4)_1

08.04.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, YAZICILAR BÖLÜMÜ, 361 KERÄ BAKILMIŞ

Ana Dili aftasında Todur ZANETlän sıcak buluşmak

Çiçek ayın (aprel) 27-da, büük dünnää aydınnadıcısının hem gagauzların apostolunun Ay-Boba Mihail ÇAKİRın duuma gününüdä kutlanan “Ana Dili” yortusuna adanan bir dialog sırası geçti Çiçek ayın (aprel) 4-dä Çeşmäküü teoretik liţeyindä. Sıranın musaafiriydi akademik, poet, yazıcı, aaraştırmacı, folklorcu, çevirici, rejisör, dramaturg, GAGAUZLUK Cümne Birliin başı hem “Ana sözü” gazetanın baş redaktoru Todur ZANET.

Gagauz dili hem literaturası üürediciykaları Natalya Evgenyevna KİVEL hem Elena Nikolaevna KÖSÄ tarafından hazırlanan bu pek gözäl buluşmada pay aldılar 1, 2, 7, 8, 9 hem 12-ci klastan üürencilär. Onnarın kimilerei musaafirin, kimileri dä kendilerinin peetlerini okuyarak, Todur ZANETä “poet yolu”, “dilin koruması hem ilerlemesi”, “sevda duygusu”, “aaçlık teması”, “Gagauzluk. İnsannık. Dooruluk.”, “ana-boba evi”  gibi uurlarında soruşlar koydular, angılarına akademik hem yazıcı, paylaşıp kendisinin Ana dilimizin koruması hem ilerlemesi için bakışlarınnan hem düşünmeklerinnän, verdi açık, derin, düşünceli hem arada-sırada şaka cuvapları, neylän taa da pek kızıştırdı üürencilerin üreklerindä ANA DİLİMİZÄ hem GAGAUZLUUMUZa keskin sevgi ateşini.

Lääzım sölemää, ani Todur ZANET bu buluşmaya boş ellän gelmedi, Canabisi getirdi hem baaşladı Çeşmäküü teoretik liţeyinä hem üürencilerinä kendisinin otuzdan zeedä literatura hem bilim kiyatlarını hem “Ana sözü” gazetasının sayılarını. Biz da, kendi tarafımızdan, yazıcımıza çiçek hem üstündä onun sözleri yazılı olan bir dokuma torba hem onun patretlerinnän donaklı çölmek baaşladık.

“Ana Dili” yortusuna adanan dialog sırasında pay aldılar Çeşmäküü teoretik liţeyin direktoru Elena Nikolaevna DRAGNEVA, liţeyin başka üüredicileri hem sırayı hazırlamaa yardımcı olan Çeşmäküü muzeyin zaametçileri A. İ. ŞÇERBAN hem A. N. URUM.

Şükür ederiz paalı musaafirmizä Todur ZANETä keskin, kuvetli sözü hem öz duyguları için. Bu üzerä dä, alarak örnek yazıcımızdan, ilerledelim hem sevelim Ana Dilimizi!

Çeşmäküü teoretik liţeyi

Taa çok foto burada: https://ctl.md/ana-dili-haftasinda-todur-zanetlan-sicak-bulusmak/?fbclid=IwAR1Ff1l3cRng3leUl4_STTXU-kAA27q8c_-4NZQzboGcibeylNzKswVb3Rs

cesmekuueu_litey (1)_1
cesmekuueu_litey (3)_1

BİR CUVAP YAZIN