Avdarma

15.12.2012, tarafından yazılı , İNCÄZANAAT, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 3944 KERÄ BAKILMIŞ

Avdarma yaratmak Evindän talantların sergisi

Komrat “ATATÜRK” adına türk bibliotekasında açıldı bir eni sergi – Avdarma küüyün yaratmak Evindä zanaatlanan Aleksandr GUNAnın hem Kristina GUNAnın yaratmaları.

Kristina GUNA teklif eder siiredicilär tanışsınnar onun 10 kartinasınnan, ani guaşlan yapılı. Aleksandr GUNA sa sergiledi taftadan hem faneradan yapılı el işlerini. Onnarın arasında “gagauz aulu içi”, “kır işleri”, “düün adetleri” panoramaları.
Bu sergiyä hazırlanmaa deyni hem bukadar becerikli ileri hazırlamaa çok çalıştı bu iki talantlı uşakların üüredicileri, Avdarma küüyün yaratmak Evin öndercisi Mihail YAZACI hem yaratmak uurunda üüredici İvan TRANDAFİLOV.

Not. Avdarma küüyün uşaklar için yaratmak Evi üç yıl geeri kuruldu. Büünkü gündä burada 90-dan zeedä uşak resimcilii hem el işlerini üürener.

BİR CUVAP YAZIN