padishlar-1024x469

28.02.2013, tarafından yazılı , ANALİTİKA BÖLÜMÜ, 2610 KERÄ BAKILMIŞ

“PADİŞAHLAR DAAYI”nda EİAyı uran avcılar

Seni uran avcılar,
Acıba nereli?
Seni uran avcılar,
Acıba gülär di mi?
(Gagauz halk türküsü “SALLANÊR KAVAK”)

Bıldır, Kırım ayın (dekabri) 23-dä, Moldovanın “Padurea Domneasca” av için kapalı olan daayında (zapovedniindä) yaban domuzuna bir avcılık oldu. O avcılıkta ava katılan insannar Moldovalı işadamını Sorin PAÇUyu urmuşlar. Adam iki gündän sora öler. (Topracıı ilin olsun!) Büük kahır onun yakınnarına, hısımnarına, dostlarına hem senselesina…
Moldovanın çoyu insannarı bu ölü için bekim hiç duymayaceydılar da (arada Eni Yıl hem Kolada yortuları vardı), herliim bu fasıl öldürmektä kabaatlı olmaydılar Moldovanın zakona “izmet edän” insannarı. Taa doorusu – zakona “izmet edän” KORKAK insannarı.

Kim bilärdi, ani yaban domuzu avına çıkan avcıların tüfektän ateş etmeleri Moldovanın ölä da ters politika ömürünü darmadaan edecek? O günü “Padurea Domneasca” daayında (gagauzçaya çevirdiinän “Padişahlar daayı”) Padişahlık avına çıkan avcılar da kimdi: prokurarlar, sudyalar, politikacılar. Hepsi – zakona “izmet edän” insannar. Ama, nicä taa sora açıklandı: zakona “izmet edännär” o zakonnarı arsızlıklan çiinemişlär. Hem diil salt çiinemişlär, ama, gözlerini kıpmadaan, raametli için bir damna yaş damnatmadaan, raat üreklärlän taa Büük ayın (yanvar) 6-dan Koladayı, Eni Yıl yortularını bakmışlar.

Bomba Büük ayın (yanvar) 6-da saat 13-00-tä patladı, açan “Anti-Mafiya” cümne kuruluşun başı Sergiu MOKANU açıkladı, ani “Kırım ayın (dekabri) 23-dä, Moldovanın “Padurea Domneasca” av için kapalı olan daayında Moldovanın baş prokuroru Valeriu ZUBKO bir insanı urdu.”

Bu açıklamadan sora, bir saadın içindä açıklama yaptılar Moldovanın premyer-ministrusu hem içişleri ministrusu. Taa sora açıklamalar geldilär prezidenttan, parlament spikerından, politikacılardan. Hepsi söledilär, ani bişey bilmeerlär hem bu iş için seftä işiderlär. Politikacılar bekim bilmärdilär hem bu iş için seftä işittilär. Ama iki aftanın içindä bu olay prezidentın, parlament spikerın, premyer-ministrunun, içişleri ministrusunun, SİS ministrusunun kulaana ilişmedisaydı ozaman Moldova devletlik sistemasında büük bir bozukluk var yada zavalı Moldovamızda saar, bişey duymayan hem bilmeyän prezidentımız, premyer-ministrumuz, parlament spikerımız, ministrularımız, prokurorlarımız, poliţiyamız, bilmäm nelerimiz var.

Moldovanın baş prokuroru Valeriu ZUBKO da (sayılêr Moldova parlamentın ozamankı birinci viţe-spikerın Vlad PLAHOTNÜKun adamı) ilktän açıkladı, ani o günü ava katılmamış. Bir gündän sora da yazdı, ani katılmış, ama  işadamı Sorin PAÇUyu o urmamış.

Bakmadaan ona, ani öbür avcıların hiç birisi da olay için poliţiyaya bildirmeerlär (unutmayın onnar hepsi zakona “izmet edennär”), da bununnan insannıı hem zakonu ezerlär, onnar büünkü günädän (16-dan 3 kişidän kaarä) ileri dooru da işlerindä kaldılar hem Moldovada zakonnuu güderlar.

Büük ayın (yanvar) 6-dan beeri taa büünkü günädän Moldovanın politika yaşaması bu Padişahlık avın dolayında döner. Raametli Sorin PAÇUyu hem raametlinin aylesini hiç birisi düşünmeer. Hepsicii avcıları da may unuttular. Düüş avcılaa gidennerdän politka partiyalarını hem Moldovanın politika işlerini sarsılamaa başladı. Sarsılıklar arasına tepremeklär geldi. Açıklamalar hem “bombalar” durmamayca patlamaa başladılar. Ortalaa başka işlärlän ilgili dosyelar peydalandı. Cümne insana bildirildi, ani en aazdan Moldovanın birkaç ministrusuna karşı ceza işi (ugolovnoe delo) açılmış: Saalık ministrusuna, finans ministrusuna, kultur ministrusuna. Bundan kaarä pravitelstvo binasının odalarını hem devlet kuruluşlarını poliţiya basêr. Premyer-ministrunun hem ministruların telefonda lafetmeklerin audio yazıları ortaya sızdı. May her gün çinovnikleri aresta alêrlar. İşlär kaar topu gibi büver, gömüp altında politikacıların “üzlerini”, “adamnıklarını”, “insannıklarını” hem “dooruluklarını”.

“Padurea Domneasca”da olan işi incelemää deyni Moldova Parlamentı kendi Komisiyasını kurdu. Komisiya iki afta ter-su içindä işledi. Avcıları, daacıları hem dokrotları, tamojnecileri hem poliţiyacıları, SİSçıları, prokurorları hem sudyaları, politikacıları, premyer-ministruyu hem parlamentın spikerını, (Moldova Prezidentı komisiyanın önünä gelmää istämedi), komisiyaya çaarıp, soruşturdular. “Padurea Domneasca” av için kapalı olan daayına gittilär.

Sora Komisiyanın açıklamalrdan belli oldu, ani ortada çok yalan söleyän var hem, ani Sorin PAÇUnun öldürülmesinnän dooruluk aslıya çıkmasın deyni, prokuratura, SİS hem poliţiya tarafından çok dolaştırmaklar hem kösteklär koyulmuş. Açıklama bu afta lääzımdı olsun. Bir sürü ayıp iş yapılmış. Ama… Komisiyanın parlamentta raportundan sora bişey diişilmedi. Hepsi “yalancılar hem kabaatlılar” ileri dooru da kendi erlerindä işleerlär.

Küçük ayın (fevral) 13-dä sabaalendän büük “bombalar” patlamaa başladı. “Bombaların” parçaları Moldovada 3 yıl kuvettä bulunan MLDP, DP hem LP partiyalarn (oku V.Filat, M.Lupu, M.Ghimpu)  Evropaya İntegraţiya Alyansını parçalamaa başladı.

İlkin Moldova parlamentın spikerı Marian LUPU açıklama yaptı, ani “MLDP komunistlärlän birleşirsa Demokratlar partiyası (DP) Alyans annaşmalarından çıkacek”. Bu arada Moldova parlamentın komisiyasında MLDP hem MRKP (komunistlär) bilä el kaldırêrlar parlamentın viţe-spikerın yardımcısının iştän atmaa deyni). Taa sora Moldova parlamentın ozamankı birinci viţe-spikerın Vlad PLAHOTNÜKu viţe-spikerlıktan çıkarmaa deyni MLDP hem MRKP genä bilä el kaldırdılar. Bu demeli liberal-demokrat partiyasının geeri dönmeyän kertii geçmesi demäk. Demokratlar partiyasının da komunistlerin kucaana yollandırmak.

Marian LUPU Küçük ayın (fevral) 13-dä açıklamasından üç saattan sora da Moldovanın premyer-ministrusu Vlad FİLAT brifing yaptı, neredä bildirdi, ani “Liberal-demokrat partiyası Alyanstan çıkêr”. Bu iş ta Evropaya İntegraţiya Alyansınını (EİA) heptän urdu.

BİR CUVAP YAZIN