Gagauziyaya_yokederler

25.07.2020, tarafından yazılı , ANALİTİKA, CÜMNE BÖLÜMÜ, 3006 KERÄ BAKILMIŞ

Başımızın belası – yalancı tukannar

Bän pek severim bulgar halkını, onnarın dilini hem kulturasını, adetlerini hem sıralarını ama hiç bir kerä onnarın işinä karışmêêrım hem yollarında köstek koymêêrım. İnanêrım, ani onnar pek akıllı hem candan zengin insannar. Küülerimizdä hem kasabalarımızda yaşayan bulgarlara biz tukan deeriz. Bu diil ayıp ya da prost bir laf. Bu laf sadä gösterer, ani o insan yaşêêr gagauzların arasında. Ama kendi küülerindä yaşayan bulgarlara biz da bulgar deeriz. Onun için bunu ölä kabledin.

Büün kısa bir sözüm var tukannar için. Ama diil hepsi tukannar için – sadä miskin hem yalancılar için. Zerä tukannarın arasında da, nicä da herbir milletin arasında, var öleleri da. Diil çok, ama var!

Gagauzlar artık beşüz yıldan zeedä yaşêêrlar Bucak topraklarında. O beşüz yılın son ikiüz yılın zeedsinä yan-yana, komuşulukta, bulunêrlar. Ama bölä komuşuylan yan-yana bulunmak pek kolay diil, zerä o komuşuluktan başımıza çok kerä bela geldi. Diil hepsindän, kimilerindän, ama geldi. Taa çok o yalancılardan.

Bütün ikiüz yıl için büün zor sölemää, ama ani gagauzlar ileri vermärdilär kızlarını gelin tukannara hem oollarını da brakmardılar onnarın kızlarına evlensinnär – bu da aslı, bunda genetik uurunda mutlaka bişey vardı.

Nicä eski rus zamanında, ölä da sovet vakıdında o yalancı tukannar başımızın belası oldular. Devlet rejimı da bu üzerä onnarı herkerä bizä karşı kullanardı: gagauz küülerin hem bölgelerin başları yapardı, gagauz kolhozlarına predseatel hem partorg koyardı, gagauz rayonnarının raykomnarının başına atardı.

Büün da Gagauziyada ölä yapılêr! Gagauziya Başkanı, etnik gagauzun hem bolgarkanın kızı (bak: https://www.gagauzia.md/ru/administracziya-regiona/bashkan-gagauzii/informacziya-o-bashkane.html), kilit noktalara, İspolkoma, Upravleniyalara, devlet kuruluşlarına, bolnițalar başına, şkolaların hem uşak başçaların direktorluuna, universitet kafedralarına, Bilim merkezinä, hereri bulgarları koyuldu, küülerimizdä hem kasabalarımızda şkolalarımızı bulgar şkolaları yaptı, uşak başçalarını bulgar başçalarına çevirdi. Tezdä bulgar kasabalarını hem küülerini Gagauziyanın içinä açacek…

Bu üzerä da onnar kendilerini bizdän üst görerlär, da bizi, gagauzları, ezerlär: aaçlıkta ekinnerimizi aldılar (bak: https://www.youtube.com/watch?time_continue=836&v=9k-WAXIcPsk&feature=emb_logo videonun 13:50 minudu) da gagauzlar aaçlıktan öldülär, küülerimizdä erleşip, küülerimizin adlarını diiştirärdilär (Baş küüyünü Kirsova yaptılar), avtonomiyamızı kurarkana bizä köstek koydular, herkerä Gagauz Dilinä karşı gittilär hem diil bir kerä…

Şindi da, açan “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonu kuvetlän işlemää başladı, o yalancı tukannar, ortalıı karıştırıp hem yalannan doldurup, bizim Gagauz Dilimizä karşı o ortalıı yalannan kaldırmaa hem cümnenin fikirini yalannan karıştırmaa başladılar.

Bu durumda çok laf sölemää istämeerim, ama onnara sormaa isteerim: Gagauziyamız olmaydı, siz neredä olceydınız? Universitetımız hem devlet kuruluşlarımız olmaydı, siz neredä işleyeceydiniz? Siz, bir auç kişi olarak, Gagauziyamızı nicä elä aldınız?

Gagauzların kurduu bücettan iyersiniz hem nestedersiniz, şindi da Gagauz Dilimizä karşı kalkêrsınız. Esap sizdä hiç mi yok?! Ama neredä miskinnerdä hem yalancılarda esap varmış?

Bilin, ani Gagauz Dilimizi biz sizä kurban vermeyecez hem “İdiiniz çanaan içinä paklanmayın!” Bunnarı unutmayın, zerä tekerlek dönecek da sizin insannarınız yalancıları hem miskinneri boklaa atacek.

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauz Millli Gimnanın avtoru

Resimin avtoru Yuliya BASS

BİR CUVAP YAZIN