Ana_Sozu_13_14_2020

27.07.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1151 KERÄ BAKILMIŞ

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2020-ci yılın Orak ayın (iyül) nomerı

Orak ayın (iyül) 25-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2020-ci yılın Orak ayın (iyül) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Bizi, Gagauzları, bu yoldan kimsey sapıdamayacek!”, “Başımızın belası – yalancı tukannar”, “Gagauziyanın romın hem bulgar lițeylerindä Gagauz Dili üürenilsin lääzım! Üürenilsin!!!”, “Türkiye, 251 şehitin canı için, Moldova kahramanarın hem veterannarın aylelerinä 251 kutu iyecek yardımı verdi”, “Gagauz Respublikasını kurucuları: «Долой И. ВЛАХ»”, “Zavalı Kongaz-Baurçu yolu”, “İgor DODON: “Dedim kafanı koparacam!””, “251 şehitä T.C. Büükelçiliinnän TİKAdan 251 cannı gül hem saygı venokları”, “Türkiye teslim, Türk Milleti esir alınamaz!”, “Prezident Recep Tayyip ERDOĞAN Aya Sofyayı camiyä çevirdi”, “YTB yardımınnan Gagauziyada ANTEM Programasını 4-cü etapı başladı”, “Azerbaycan-Armeniya granițasında çatışma”, “Türkiyeyä yolumuz genä açık”, “Belarusiya şannı konsulluun tablosunda gagauz dili yok” h.t.b.

2020-ci yılın Orak ayın (iyül) nomerın PDFı burada:

http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/06/Ana_Sozu_13_14_2020.pdf

http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/

BİR CUVAP YAZIN