avdarma_1

08.05.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 640 KERÄ BAKILMIŞ

Avdarmada yıldırım 37 küçük baş hayvanı urdu

Hederlez ayın (aprel) 1-dä Gagauziyanın Avdarma küüyündä yıldırım urdu bir keçi sürüsünä, öldürüp 37 baş birdän, bildirer avdarma1563.md.

O günü, bakırdan dökülän yaamur, tolu hem çımçırıklar başladıynan, 230 baş keçi sürüsü taman kırdaymış. Saat 14:30 gibi, yaamurdan korunmaa deyni, hayvannar toplanêrlar bireri da onnarı yıldırım urêr. Yıldırımdan 37 baş erindä öler.

Sürünün çobanına Radion OSİPOVa yıdırım dokunmamış. Nicä söledi Canabisi öldürülän hayvannarın arasında 16-sı kendisinin, 21-ri da – avdarmalıların keçileriymiş.

Avdarma küüyün primarı Mariya KAPSAMUN açıkladı, ani bu belanın zararı 26 bin ley yapêr.

Şindi küüyün primariya soveti, inceleyip konuyu, bu insannarın zararlarını karşılamaa düşüner.

Anaktar sözlär : ,

BİR CUVAP YAZIN